MENU
plakat 1

plakat 2

Egzamin końcowy - Zarządzanie w Sztabach Wojskowych

Egzamin dyplomowy - Obronność czerwiec 2018-2019

Zarządzenie nr 8 Dziekana Wydziału Wojskowego ws. konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2018/2019

Opinia/recenzja pracy dyplomowej

Promotorzy dla kierunku Obronność na rok 2019/2020

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) - operatorzy

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego w Wydziale Wojskowym rok 2018/2019

Zarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Wojskowego 09.04.2018 wybór promotora NOW2-17

Zakres tematyczny dla studentów NOW2-17

Zarządzenie Nr 22 Dziekana WWoj ws wyboru promotora określenia tematu pracy O2NO2-17-2 2018-2019

Zarządzenie Nr 23 Dziekana WWoj ws wyboru promotora określenia tematu pracy O1-16-3 2018-2019

Zarządzenie Nr 24 Dziekana WWoj ws harmonogramu składania prac dyplomowych 2018-2019