MENU
 

Informacja dla oficerów zakwalifikowanych na Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny (Kod - 8101059)

W dniu 07.01.2019 r. na Wydziale Wojskowym rozpoczyna się Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny (WKOS) - kod: 8101059.

TERMIN KURSU: 07.01.2019 r. – 28.06.2019 r.

ZAKWATEROWANIE: od 06 stycznia (niedziela) bezpłatne dla uprawnionych żołnierzy zawodowych Internat nr 2, ul. Chruściela Montera 104A,  00-910 Warszawa – budynek nr 50.

Uwaga dla osób, które zamieszkują w Warszawie lub miejscowości pobliskiej
Internat, mieszkanie jest przydzielany zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367), tzn.: informacja o przydziale internatu z zasobów ASzWoj jest przekazywana do AMW i w przypadku posiadania kwatery służbowej na terenie m. Warszawa skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat.    

Wykaz uczestników studiów oraz przydział miejsc noclegowych od dnia 04.01.2019 r. będzie się znajdował na portierni Internat nr 2, tel. 261-814-348, e-mail: internat2@akademia.mil.pl.

PARKING: Na terenie ASzWoj znajduje się kilka niestrzeżonych parkingów dla samochodów osobowych, w tym przed bud. nr 50. Internat Nr 2 znajduje się na terenie ogólnodostępnym, parking dla samochodów bezpośrednio przed internatem.

PRZED ROZPOCZĘCIEM STUDIÓW (07.01.2019 r.): Należy pobrać w budynku nr 4 przepustkę okresową, która jednocześnie pełni rolę elektronicznej karty żywnościowej.

Biuro Przepustek ASzWoj, czynne jest od godz. 06.00, tel. 261-814-016.

WYŻYWIENIE: Po odebraniu przepustki stołówka wojskowa dla kadry znajduje się na parterze w budynku nr 69 (dawne kasyno, posiłki w dni robocze wydawane są w godz.: śniadania 06.45 – 08.00, obiad 12.00 – 15.45, kolacja 18.00 – 19.00. W dniu 07.01.2019 r. prowiantowani są wszyscy uczestnicy, od drugiego dnia kursu zgodnie z Rozporządzeniem MON.

Uwaga dla osób, które zamieszkują w Warszawie zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką” pełne bezpłatne wyżywienie przysługuje żołnierzom, którzy nie zamieszkują w Warszawie.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW: Spotkanie organizacyjne z opiekunem kursu w dniu 07.01.2019 r., godz. 07.00 Internat nr 2 (budynek 50). Uroczysta Inauguracja kursu: 07.01.2019 r., godz. 09.00 – 12.00, budynek nr 101, sala nr 218.
Ubiór w czasie uroczystości - mundur wyjściowy (marynarka). Od 12.30 dalszy ciąg szkolenia zapoznawczego.

WYMAGANE DOKUMENTY DO OKAZANIA W DNIU ROZPOCZĘCIA:

  1. Wypełniona Ankieta Osobowa Słuchacza Kursu (wzór ankiety został zamieszczony poniżej).
  2. Wypełniona klauzula informacyjna RODO, załącznik do AO SK (wzór ankiety został zamieszczony poniżej). 

Dodatkowo:

  1. posiadane poświadczenia bezpieczeństwa (PL, NATO, UE oraz certyfikaty) do klauzuli co najmniej POUFNE;
  2. aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;

Kopię ww. dokumentów proszę przedłożyć poprzez opiekuna kursu do WOIN lub osobiście do mjr Tomasz ROWIŃSKI (pom. nr 203 w bud. nr 101) lub skan przesłać na adres trowinski470@milnet-z.ron.int.

  1. kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego;
  2. aktualne okresowe badania lekarskie,

UBIÓR I WYPOSAŻENIE: Na terenie Akademii, m.in. ze względu na obecność żołnierzy innych krajów zwracana jest szczególna uwaga na żołnierskie zachowanie oraz zgodność ubioru żołnierza z obowiązującymi przepisami mundurowymi. Niedopuszczalne jest łączenie munduru z elementami cywilnymi np. noszenie kolorowych plecaków i toreb. Żołnierze zawodowi w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia jednolitego w grupie ubioru wyjściowego. W trakcie ćwiczeń i zajęć w polu mundur polowy (ćwiczebny dla MW) odpowiednia decyzja przekazywana jest przez opiekuna lub koordynatora kursu.

Ze względu na udział w oficjalnych przedsięwzięciach należy posiadać również mundur galowy (możliwy zestaw z najwyższym odznaczeniem).

ODPOWIEDZIALNY ZA STUDIA: Zakład Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań.
OPIEKUN STUDIÓW: ppłk Adam PAŃCZUK, tel. 261-813-024, bud. nr 101 pom. 204,
e-mail: a.panczuk@akademia.mil.pl

DZIEKANAT WW: Mirosław Struniawski, tel. 261 814 587, bud. nr 101 pom. 109, e-mail: m.struniawski@akademia.mil.pl

Słuchacze otrzymają służbowego laptopa, który umożliwi realizację ćwiczeń na platformie ADL w godzinach popołudniowych oraz korzystanie z nieodpłatnego połączenia z Internetem Wi-Fi na terenie ASzWoj. Proszę założyć konto lub się zarejestrować na Platformie szkoleniowej: CDKO, CSOPBMR na stronie ilias.akademia.mil.pl.

INFORMACJE DODATKOWE: Kursanci w czasie wolnym od zajęć programowych mają możliwość nieodpłatnie korzystać z obiektów sportowych ASzWoj (basen i siłownia) w wyznaczonych terminach. Użytkowników siłowni obowiązuje obuwie zastępcze i ubiór sportowy. Na basenie obowiązuje czepek, klapki, strój kąpielowy.

Dokumenty do pobrania:


wróć