MENU
plakat 1

plakat 2

Dziekanat Wydziału Wojskowego

Dziekanat 26.06.-30.09.2019

Wirtualna Uczelnia

Zmiana danych osobowych

Dziekanat od 14.05.2019 r.

Konsultacje kadry Wydziału Wojskowego w roku akademickim 2018/2019

Zmiany funkcjonowania Dziekanatu Wydziału Wojskowego

Dziekanat w dn. 21.12.2018-04.01.2019 r. jest nieczynny.

Wykłady z Wychowania Fizycznego dla studentów posiadających zwolnienia lekarskie w roku akademickim 2018/2019

Terminy i tematy wykładów dla studentów posiadających zwolnienia lekarskie z zajęć Wychowania Fizycznego.

Wydziałowe rozpoczęcie roku dla studentów cywilnych WWoj

Studentów kierunków Obronność oraz Dowodzenie zapraszamy na wydziałowe rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019.

Dziekanat WWoj - zadania, informacje kontaktowe