MENU
 

Kontakt

 

Adres korespondencyjny:

 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Wojskowy 
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa - Rembertów

z dopiskiem: REKRUTACJA: kierunek / stopień

NIP 113-00-05-367
Regon 011574244

PUNKT REKRUTACYJNY
(czynne w czasie rekrutacji : KANDYDAT)

Studia I, II stopnia, podyplomowe (bud. 94, pok. 19)
tel. 261-813-137
rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl
 

Dane kontaktowe do pracowników instytutów i zakładów :  STRUKTURA

Dane kontaktowe do Dziekanatu :  DZIEKANAT