MENU
 

Kontakt

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

WYDZIAŁ WOJSKOWY

Adres korespondencyjny:

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa – Rembertów

PUNKT REKRUTACYJNY
(czynne w czasie rekrutacji)

Studia I, II stopnia, podyplomowe (bud. 94, pok. 19)
tel. 261-813-137
rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl
dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl

Dane kontaktowe do pracowników instytutów i zakładów znajdziesz w dziale: STRUKTURA

DZIEKANAT DLA STUDENTÓW (kierunek: Obronność i Dowodzenie, studia podyplomowe - cywilne)

Renata GRZYBEK
bl. 94, p. 19
tel. 261-813-874
r.grzybek@akademia.mil.pl

DZIEKANAT DLA STUDENTÓW (studia podyplomowe i kursy dla Żołnierzy)

Mirosław STRUNIAWSKI
bl. 101, p. 109
tel. 261-814-587
m.struniawski@akademia.mil.pl

SEKRETARIAT DZIEKANA

Dominika SKARŻYŃSKA
bl. 101, p. 320
tel./fax 261-813-515
ww.sekretariat@akademia.mil.pl

UMOWY

Magdalena CELIŃSKA
bl. 101, p. 104
tel. 261-813-116
m.celinska@akademia.mil.pl

WSPARCIE TECHNICZNE WYDZIAŁU

Piotr SOBOTKA – gospodarz obiektu
bl. 101, p. 22A
tel. 261-814-443
p.sobotka@akademia.mil.pl

Jakub BRZOZOWSKI - wsparcie techniczne
bl. 101, p. 22
tel. 261-814-205
j.brzozowski@akademia.mil.pl

KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka MŁODZIANOWSKA
bl. 101, p. 108
tel. 261-813-399
a.mlodzianowska@akademia.mil.pl