MENU
 

Zakład Logistyki Wojskowej

Zakład Logistyki Wojskowej (ZLW) jest jednostką organizacyjną IWiZDz powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (w obszarze logistyki wojskowej) i eksperckiej – zgodnie z kierunkami studiów i kursów.

Zasadniczym celem działalności Zakładu  jest dostarczenie studentom, słuchaczom i kursantom wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki związanej z logistyką wojskową w aspekcie działań militarnych i niemilitarnych, w tym dotyczących użycia pododdziałów (oddziałów) logistycznych w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Kadra naukowo dydaktyczna:

KIEROWNIK ZAKŁADU

ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI – adiunkt
tel: (+48) 261–813–612
budynek 101 pokój 114
e-mail: z.malinowski@akademia.mil.pl

ppłk mgr inż. Adam PAŃCZUK – starszy wykładowca
tel: (+48) 261–813–024
budynek 101 pokój 204
e-mail: a.panczuk@akademia.mil.pl

ppłk mgr inż. Adam SŁOWIKOWSKI – starszy wykładowca
tel: (+48) 261–814–510
budynek 101 pokój 115
e-mail: a.slowikowski@akademia.mil.pl

ppłk dr Marcin GROMEK – adiunkt
tel: (+48) 261–813–660
budynek 101 pokój 204
e-mail: m.gromek@akademia.mil.pl


wróć