MENU
plakat 1

plakat 2

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań (IWiZDz) jest jednostką powołaną do programowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i prowadzenia działalności eksperckiej na potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej, dowództw, jednostek Sił Zbrojnych RP oraz Instytucji Centralnych MON. Kształci on przyszłych dowódców i oficerów sztabu wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz oficerów innych państw.

Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego

Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego (ZPWO) jest jednostką organizacyjną IWiZDz powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (w obszarze połączonego wsparcia ogniowego i targetingu) i eksperckiej – zgodnie z kierunkami studiów i kursów.

Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk

Zakład Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk (ZIWMiOW) jest jednostką organizacyjną IWiZDz powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (w obszarze inżynierii wojskowej, maskowania i ochrony wojsk) i eksperckiej – zgodnie z kierunkami studiów i kursów.

Zakład Logistyki Wojskowej

Zakład Logistyki Wojskowej (ZLW) jest jednostką organizacyjną IWiZDz powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (w obszarze logistyki wojskowej) i eksperckiej – zgodnie z kierunkami studiów i kursów.

Konsultacje kadry Wydziału Wojskowego w roku akademickim 2018/2019