MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Dowodzenia

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, a jego oficerowie czynnie uczestniczą w pracach zespołów eksperckich powoływanych w resorcie Obrony Narodowej.

W zakresie działalności dydaktycznej zakład prowadzi zajęcia programowe na studiach i kursach wojskowych w ramach przedmiotów związanych z organizacją dowodzenia oraz pracy dowództw i sztabów. Kadra zakładu uczestniczy w opracowaniu i prowadzeniu ćwiczeń dowódczo-sztabowych i studyjnych. Ponadto kształci oficerów w problematyce operacji prowadzonych pod auspicjami Unii Europejskiej.

W zakresie działalności naukowej zakład koncentruje się na badaniu organizacji, procesów i procedur w ujęciu narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym.

KIEROWNIK ZAKŁADU:

ppłk dr Artur STANIEC – adiunkt
tel. (+48) 261-813-047
budynek 101, pokój 102A
e-mail: a.staniec@akademia.mil.pl

Kadra naukowo dydaktyczna:

mjr mgr inż. Andrzej ZAJĄCZKOWSKI – asystent
tel. (+48) 261-814-536
budynek 101, pokój 310a
e-mail: a.zajaczkowski@akademia.mil.pl 

mjr dypl. SZ RP mgr inż. Grzegorz OTOCKI – asystent
tel. (+48) 261-814-536
budynek 101, pokój 310a
e-mail: g.otocki@akademia.mil.pl 


wróć