MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Operacji

W zakresie działalności dydaktycznej Zakład prowadzi zajęcia programowe na studiach i kursach wojskowych w ramach przedmiotów związanych ze sztuką operacyjną, teorią operacji oraz planowaniem i prowadzeniem operacji. Kadra Zakładu odpowiada za opracowanie i prowadzenie ćwiczeń dowódczo-sztabowych i studyjnych poziomu operacyjnego.

W działalności naukowej Zakład zajmuje się prowadzeniem badań w obszarze użycia rodzajów sił zbrojnych we współczesnej operacji. Do zasadniczych kierunków badawczych należą: ewolucja i kierunki rozwoju teorii sztuki operacyjnej, współczesna myśl operacyjna.

KIEROWNIK ZAKŁADU:

ppłk dr Piotr HARĘŻLAK – adiunkt
tel. (+48) 261-813-965 
budynek 101, pokój 14
e-mail: p.harezlak@akademia.mil.pl 

Kadra naukowo dydaktyczna:

płk dr Jacek JONIAK – adiunkt
tel. (+48) 261-813-808
budynek 101, pokój 319
e-mail: j.joniak@akademia.mil.pl  

ppłk Leszek KALMAN – starszy wykładowca
tel. (+48) 261-813-139
budynek 101, pokój 303
e-mail: l.kalman@akademia.mil.pl

 mjr mgr inż. Robert ROSA – asystent
tel. (+48) 261-813-354
budynek 101, pokój 310
e-mail: r.rosa@akademia.mil.pl

mgr Radosław JAGIEŁŁO – asystent
tel. (+48) 261-813-354
budynek 101, pokój 310
e-mail: r.jagiello@akademia.mil.pl


wróć