MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych

W ramach działalności dydaktycznej Zakład prowadzi zajęcia na studiach i kursach wojskowych z przedmiotów dotyczących użycia wojsk specjalnych i aeromobilnych. Kadra Zakładu uczestniczy w opracowaniu i prowadzeniu ćwiczeń poziomu taktycznego i operacyjnego.

W działalności naukowej Zakład koncentruje się na zdefiniowaniu roli, zadaniach i działaniach wojsk specjalnych i aeromobilnych we współczesnych konfliktach zbrojnych.

P.O. KIEROWNIK ZAKŁADU

mjr dypl. SZ RP mgr inż. Anna ŚWIETLIK - asystent
tel. (+48)261-814-419
budynek 101, pokój 24
e-mail: a.swietlik@akademia.mil.pl


wróć