MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, a jego oficerowie czynnie uczestniczą w pracach zespołów eksperckich powoływanych w ramach MON.

W zakresie działalności dydaktycznej Zakład prowadzi zajęcia programowe na studiach i kursach wojskowych w ramach przedmiotów związanych z taktyką działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej. Kadra Zakładu odpowiada za opracowanie i prowadzenie ćwiczeń dowódczo-sztabowych i studyjnych poziomu taktycznego.

W zakresie działalności naukowej Zakład koncentruje się na działaniach, roli i zadaniach wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej we współczesnych konfliktach zbrojnych.

 

P.O. KIEROWNIK ZAKŁADU

mjr mgr inż. Marek KUCZYŃSKI – asystent
tel. (+48) 261-814-681
budynek 101 pokój 5
e-mail: m.kuczyński@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

płk dr hab. inż. Leszek ELAK – prof. nadzw.
tel. (+48) 261-813-464
budynek 101 pokój 220b
e-mail: l.elak@akademia.mil.pl

ppłk dr Rafał SIECZKA – adiunkt
tel. (+48) 261-814-001
budynek 101 pokój 6
e-mail: r.sieczka@akademia.mil.pl

mjr mgr inż. Mariusz URBANEK - asystent
tel. (+48) 261-813-681
budynek 101 pokój 5
e-mail: mar.urbanek@akademia.mil.pl

mjr mgr Andrzej MOCARSKI – asystent
tel. (+48) 261-813-788
budynek 101 pokój 12
e-mail: a.mocarski@akademia.mil.pl

mjr dypl. SZ RP dr Rafał ORDYNIEC- asystent
tel. (+48) 261-814-001
budynek 101 pokój 6
e-mail: r.ordyniec@akademia.mil.pl


wróć