MENU
plakat 1

plakat 2

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki jest jednostką powołaną do programowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i eksperckiej. Kształci przyszłych dowódców i oficerów sztabu wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz oficerów innych państw. 

Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych poziomu taktycznego w obszarze działań wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w strukturach narodowych i wielonarodowych.

Zakład Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych w strukturach wojskowych poziomu taktycznego i operacyjnego w obszarach związanych z użyciem wojsk specjalnych i aeromobilnych.

Zakład Operacji

Misją Zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych poziomu operacyjnego w strukturach narodowych i wielonarodowych.

Zakład Dowodzenia

Misją zakładu jest przygotowanie oficerów do służby na stanowiskach dowódczych i sztabowych wszystkich poziomów kierowania i dowodzenia w strukturach narodowych i wielonarodowych.