MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Teorii Sztuki Wojennej

Przedmiotem badań realizowanych przez zakład, jest sztuka wojenna jako specjalność naukowa rozpatrywana w kontekście jej podstawowych dziedzin: strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze teorii sztuki wojennej oraz teorii obronności z uwzględnieniem zagadnień dotyczących obronności państwa. Zajmuje się rozwijaniem, redefiniowaniem oraz porządkowaniem wiedzy dotyczącej kategorii sztuki wojennej, a także pojęć  w zakresie obronności.

Głównym zadaniem jest rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu obronności oraz teorii sztuki wojennej.

Ponadto celem zakładu jest kształcenie uczestników studiów I, II, III stopnia i kursów z zakresu sztuki wojennej. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich poziomach studiów wydziałowych i pozawydziałowych oraz kursach doskonalących realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej z przedmiotów:

  • sztuka wojenna;
  • obronność;
  • teoria walki zbrojnej;
  • studium operacyjne obszaru RP.

KIEROWNIK ZAKŁADU

ppłk dr inż. Rafał CHRUPEK - adiunkt
tel.(+48) 261 813-427
budynek 101, pokój 16
e-mail: r.chrupek@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Jan KNETKI - adiunkt
tel.(+48) 261-813-042
budynek 101, pokój 121
e-mail: j.knetki@akademia.mil.pl

kmdr ppor. Łukasz OLSZOWY - asystent
tel.(+48) 261-813-667
budynek 101, pokój 2A
e-mail: l.olszowy@akademia.mil.pl

dr Wojciech SZCZUROWSKI - adiunkt
tel.(+48) 261-814-667
budynek 101, pokój 2A
e-mail: w.szczurowski@akademia.mil.pl


wróć