MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Geografii Wojskowej

Przedmiotem badań realizowanych przez zakład, są aspekty przestrzenne i środowiskowe rozpatrywane w kontekście ich wpływu na działalność struktur obronności, w tym Siły Zbrojne RP, również w operacjach i misjach NATO.

Zakład zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem wiedzy dotyczącej: wpływu środowiska geograficznego i przestrzennego zróżnicowania jego komponentów, zjawisk naturalnych i cywilizacyjnych na działanie sił zbrojnych na poziomie: strategicznym, operacyjnym i taktycznym; wykorzystania produktów geoinformacyjnych do oceny terenu i przestrzeni w toku prowadzenia działań bojowych w zróżnicowanych warunkach terenowych i klimatycznych. Ponadto, zakład zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych myśli oraz propagowaniem najnowszych rozwiązań w sferze realizacji wsparcia geograficznego, rozpoznania geoprzestrzennego (GEOINT), systemów informacji przestrzennej i innych zagadnień dotyczących problematyki geoinformacyjnej (geoprzestrzennej) w odniesieniu do obronności państwa, w tym przede wszystkim sił zbrojnych.
Pracownicy Zakładu Geografii Wojskowej prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich poziomach studiów wydziałowych i pozawydziałowych oraz kursach doskonalących realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. Realizowane przedmioty: geostrategia; geografia wojskowa, geografia bezpieczeństwa; studia teatrów działań sił zbrojnych; geografia polityczna i gospodarcza oraz inne.

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Zbigniew LACH – adiunkt
tel.(+48) 261-813-534
budynek 101, pokój 129
e-mail: z.lach@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Andrzej ŁASZCZUK – adiunkt
tel.(+48) 261-813-983
budynek 101, pokój 132
e-mail: a.laszczuk@akademia.mil.pl

mjr mgr inż. Marcin LESZCZUK - asystent
tel.(+48) 261-813-983
budynek 101, pokój 132
e-mail: m.leszczuk@akademia.mil.pl


wróć