MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Organizacji i Mobilizacji Wojsk

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w obszarach: organizacja Sił Zbrojnych RP, uzupełnianie pokojowe  i wojenne, utrzymywanie gotowości mobilizacyjnej i gotowości bojowej wojsk, osiąganie gotowości do podjęcia działań przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP oraz działalność administracji wojskowej.

Działalność Zakładu:

Zajęcia prowadzone są na poszczególnych kierunkach studiów i w ramach kursów doskonalących dla oficerów w ramach przedmiotów:

  • mobilizacja wojsk;
  • działalność uzupełnieniowa i mobilizacyjna
  • administracja wojskowa;
  • gotowość mobilizacyjna i bojowa;
  • organizacja i mobilizacja wojsk;
  • świadczenia na rzecz obrony.

KIEROWNIK ZAKŁADU
ppłk mgr Adam RYBKA – starszy wykładowca
tel. (+48) 261-814-641
budynek 101, pokój 19
e-mail: a.rybka@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

mjr mgr Sławomir ACHLER – asystent
tel. (+48) 261-813- 576
budynek 101, pokój 108
e-mail: s.achler@akademia.mil.pl

mjr mgr Jacek Droszcz – asystent
tel. (+48) 261 813 576
budynek 101, pokój 108
e-mail: j.droszcz@akademia.mil.pl

ppłk mgr Tomasz BISKUPSKI - starszy wykładowca
tel. 261-813-357
budynek 101, pokój 20
e-mail: t.biskupski@akademia.mil.pl


wróć