MENU
plakat 1

plakat 2

Zakład Strategii Wojskowej

Zakład Strategii organizuje i prowadzi studia strategiczne bezpieczeństwa i obrony narodowej w zakresie:

  • teorii strategii jako nauki i sztuki;
  • strategii dziedzinowych: bezpieczeństwa, obronności i wojskowej;
  • trwałych i współczesnych problemów strategii
  • zarządzania strategicznego bezpieczeństwem, obronnością i wojskowością;
  • środowiska bezpieczeństwa narodowego.

Działalność Zakładu:

Zakład odpowiada za organizację Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej jako najwyższej formy kształcenia oficerów Wojska Polskiego.
Kształci w obszarach:

  • klasycznej strategii; strategii bezpieczeństwa;
  • strategii obronności;
  • strategii wojskowej i strategii sił zbrojnych, w tym planowania i użycia sił zbrojnych;
  • strategicznego środowiska bezpieczeństwa;
  • zarządzania strategicznego bezpieczeństwem, obronnością i wojskowością.

KIEROWNIK ZAKŁADU

kmdr dr Witold KUSTRA - adiunkt
tel. (+48) 261-814-681
budynek 101, pokój. 18
e-mail: w.kustra@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

ppłk dr Marek ŻYŁA – adiunkt
tel. (+48) 261-813-861
budynek 101, pokój 131
e-mail: m.zyla@akademia.mil.pl

ppłk dr Piotr KRZYKOWSKI – adiunkt
tel.(+48) 261-813-861
budynek 101 pokój 128
e-mail: p.krzykowski@akademia.mil.pl

prof. dr hab. Krzysztof BOJKO – profesor nadzw.
tel. (+48) 261-813-078
budynek 101, pokój 10
e-mail: k.bojko@akademia.mil.pl


wróć