MENU
01maj

Kryzysowe K2: Koordynacja i Komunikacja (BRAMA-18)

Pierwsza i druga faza ćwiczenia BRAMA-18 opierają się o scenariusz fikcyjnego kryzysu państwowego, obfitującego w szereg działań destabilizujących funkcjonowanie oficjalnych władz. Narastają konflikty lokalne, wzrasta aktywność grup przestępczych i prowokatorów, w wyniku czego niedawni sąsiedzi różnych narodowości stają się zaciekłymi przeciwnikami.

30kwi

Zakończyło się ćwiczenie BRAMA-18

- Cele ćwiczenia zostały osiągnięte – tymi słowami podsumował trzytygodniowe ćwiczenie studyjne BRAMA-18 jego kierownik, płk dr hab. Dariusz Majchrzak. Ostateczne omówienie treningu Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, realizowanego we współpracy ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami administracji rządowej i samorządowej odbyło się 26 kwietnia br.

24kwi

Wojska inżynieryjne: zawsze gotowe, często pierwsze (BRAMA-18)

24kwi

Słuchacze i kadra ASzWoj odwiedzili polskie miejsca pamięci w Wilnie

21 kwietnia br. kadra oraz słuchacze Wydziału Wojskowego, kończąc II fazę ćwiczenia studyjnego BRAMA-18, odbyli podróż do Wilna. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić miejsca silnie związane z historią Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybitnymi Polakami.

17kwi

Zadania Ogniw Podsystemu Pozamilitarnego (BRAMA-18)

W sytuacji stanu wyższej gotowości obronnej (kryzysu) państwa, niezwykle dużego znaczenia nabiera współdziałanie wojska z tzw. układem pozamilitarnym, a więc lokalnymi przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, terenowymi oddziałami administracji wojskowej oraz miejscowymi służbami mundurowymi.

13kwi

Trudna sztuka dowodzenia (BRAMA-18)

Zasadniczym celem ćwiczenia BRAMA-18 jest doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Graniczną oraz organami administracji publicznej. Przedstawione elementy działania składają się na uporządkowany cykl procesu dowodzenia, który dla każdego dowódcy jest narzędziem przygotowania działania oraz oddziaływania na podwładnych.

09kwi

BRAMA-18: Dywizja w działaniach taktycznych