MENU
plakat 1

plakat 2

Pierścień

„Pierścień” to cykliczne, akademickie ćwiczenie dowódczo-sztabowe, odbywajace się w Akademii Obrony Narodowej, integrujące kształcenie wszystkich wojskowych studentów, słuchaczy i pracowników uczelni. W ćwiczenie zaangażowani byli także studenci cywilni, reprezentujący układ pozamilitarny. „Pierścień” uznawany był za największe przedsięwzięcie naukowo-dydaktyczne w całym roku akademickim. Stanowił okazję do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności indywidualnych oraz ocena stopnia przygotowania oficerów i studentów do pracy w ramach zespołów funkcjonalnych na rozwiniętych stanowiskach dowodzenia i punktach kierowania, na rzecz przygotowania, prowadzenia i zabezpieczenia działań na poziomie taktycznym we współdziałaniu z administracją państwową oraz terenowymi organami administracji wojskowej.

”Pierścień” był równocześnie doskonałym treningiem wykorzystywania zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz aplikacji wspomagających proces dowodzenia. Uczestnicy podczas ćwiczeń wykonywali zadania zarówno w języku polskim, jak i angielskim, co pozytywnie wpływało na podnoszenie kompetencji językowych.


wróć