MENU

"Hybrid Warfare" - relacja z seminarium

W Akademii Sztuki Wojennej, 21 listopada 2019 r., odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu wojna hybrydowa. Przedsięwzięcie zorganizowano wspólnie z Swedish Defence University.

Seminarium stanowiło odpowiedź na zauważalny współcześnie rozwój zagrożeń bezpieczeństwa państwa a szczególnie działania o charakterze hybrydowym, wykorzystujących otoczenie informacyjne.

Konferencję otworzył prorektor ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. Tadeusz Zieliński, który powitał licznie przybyłych gości. Podczas wystąpienia podkreślił zasadność organizacji przedsięwzięcia naukowego, którego tematyka budzi duże zainteresowanie wśród badaczy zajmujących się bezpieczeństwem państwa.
Tematyka seminarium obejmowała problemy rozstrzygane w trzech panelach:

  • Hybrid warfare in the context of strategy & low,
  • Operational art and hybrid warfare,
  • Hot spots & tactical aspects of hybrid warfare.


Moderatorami poszczególnych paneli byli: gen. broni (rez.) dr Bogusław Samol, dr Niklas Nilsson oraz płk dr inż. Jarosław Wiśniewski.

W seminarium uczestniczyli pracownicy naukowi Swedish Defence University, Wydziału Wojskowego, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Instytutu Prawa, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, jak również przedstawiciele Swedish Armed Forces i Dowództwa Wojsk Specjalnych. Dyskusjom przysłuchiwali się uczestnicy Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego, Wyższego Kursu Sztabowego oraz studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych WWoj.

Mnogość i aktualność podjętych w dyskusji wątków sprawiła, że uczestnicy seminarium wysłuchali debaty z dużym zainteresowaniem.

Wydarzenie podsumował dyrektor Instytutu Działań Informacyjnych płk dr inż. Jarosław Wiśniewski. Składając podziękowania wszystkim uczestnikom seminarium, za możliwe uznał kontynuowanie rozpoczętego przedsięwzięcia w kolejnych edycjach.


wróć