MENU

Podróż studyjna do państw bałtyckich

W dniach 10 – 16 marca 2019 r. przedstawiciele ASzWoj, pod przewodnictwem dziekana Wydziału Wojskowego – płk. dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego, uczestniczyli w podróży studyjnej do państw bałtyckich. Litwę, Łotwę i Estonię odwiedziło 6 wykładowców akademickich, 41 słuchaczy Wyższego Kursu Strategiczno-Operacyjnego Wydziału Wojskowego oraz 2 pracowników Centrum Badań nad Bezpieczeństwem.

Celem wyjazdu było przeprowadzenie studium operacyjnego obszaru Kurlandii oraz rozważenie problemów strategicznych, operacyjnych i taktycznych na przykładzie studium przypadków wybranych bitew prowadzonych pomiędzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną na obszarze „Kurzeme” na Łotwie oraz obszarze „Narva” w Estonii.

W ramach podróży odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami instytucji oraz uczelni wojskowych, w tym: zastępcą dowódcy Sił Zbrojnych Estonii – gen. dyw. Indrekiem Sirelem, dowódcą batalionowej Grupy Bojowej eFP (enhanced Forward Presence) w Łotwie – ppłk. Philipppe Savué, dziekanem Baltic Defence College (BALDEFCOL) w Tartu (Estonii) – płk (rez.) dr. Zdzisławem Śliwą, dyrektorem Oddziału Studiów Wojskowych BALDEFCOL – płk. Tarmo Ränisoo oraz dowódcą PKW Łotwa – mjr. Robertem Chubką. Podczas spotkań uczestnicy podróży zostali zapoznani z zdaniami realizowanymi przez  BALDEFCOL oraz łotewską Ligę Obrony oraz stojącymi przed nimi wyzwaniami w świetle przeobrażeń występujących w obszarze bezpieczeństwa.

Podróż studyjną uświetniły wykłady dr. Valdisa Kuzminsa i dr. Arta Johansona na temat bitw prowadzonych pomiędzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną na obszarach Kurlandii w latach 1944-45 oraz Narwy w 1944 r. Stanowiły one podsumowanie rozważanych problemów operacyjno-taktycznych. Dopełnienie powyższych przedsięwzięć stanowił cykl wykładów wygłoszonych przez Ieve Pałasz i Bartosza Chmielewskiego z Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Ich tematyka dotyczyła sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej na terenie Litwy, Łotwy i Estonii.


wróć