MENU

Zakończenie Wyższego Kursu Sztabowego w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 1 lutego 2019 r., płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski – dziekan Wydziału Wojskowego wraz z płk. dr. hab. inż. Maciejem Marczykiem – prodziekanem do spraw dydaktycznych, wręczyli 98 słuchaczom świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Sztabowego.

Za uzyskanie najlepszych wyników kształcenia dziekan Wydziału Wojskowego wyróżnił:

  • mjr. Sylwestra Lubiejewskiego – ocena średnia 4,89, ukończenie kursu z oceną bardzo dobrą – pierwsza lokata,
  • mjr. Radosława Czarneckiego – ocena średnia 4,85, ukończenie kursu z oceną bardzo dobrą – druga lokata,
  • mjr. Ireneusza Bębenka – ocena średnia 4,80, ukończenie kursu z oceną bardzo dobrą – trzecia lokata,
  • mjr. Janusza Romanika – ocena średnia 4,78, ukończenie kursu z oceną bardzo dobrą – czwarta lokata,
  • mjr. Pawła Wronka – ocena średnia 4,65, ukończenie kursu z oceną dobrą plus – piąta lokata.

Absolwenci Wyższego Kursu Sztabowego spełnili wszystkie wymogi programowe, których wynikiem było opanowanie niezbędnej wiedzy na stanowiskach oficerów sztabów o stopniu etatowym podpułkownika.

Kurs realizowany był w pięciu blokach szkoleniowych:

  1. Bloku Szkolenia Ogólnego,
  2. Bloku Szkolenia Rodzajów Sił Zbrojnych,
  3. Bloku Szkolenia Specjalistycznego,
  4. Ćwiczebnej Praktyki Dowodzenia,
  5. Samokształcenia.

Ponadto, treści programowe dotyczyły zagrożeń hybrydowych oraz współdziałania wojsk operacyjnych z wojskami obrony terytorialnej i podmiotami układu pozamilitarnego.

Ukończenie Wyższego Kursu Sztabowego umożliwia absolwentom wyznaczenie na wyższe stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika w Siłach Zbrojnych RP.  Realizacja procesu dydaktycznego potwierdziła potrzebę ustawicznego szkolenia i kształcenia oficerów w ramach procesu doskonalenia zawodowego żołnierzy w naszej uczelni.


wróć