MENU

Kolejna edycja kursu Design Thinking

W dniach 10-14 grudnia 2018 r. Zakład Operacji z Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego, we współpracy z Joint Special Operations University, przeprowadził kolejną edycję kursu Design Thinking w ramach programu kształcenia Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

W trakcie zajęć słuchacze rozwijali zdolności rozwiązywania sytuacji problemowych zachodzących w środowisku wysoce złożonym. Oprócz słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej w zajęciach uczestniczyli goście z kraju i zagranicy,  w tym przedstawiciele Wojsk Specjalnych Uniwersytetu Obrony w Brnie oraz Baltic Defence College.

Nowatorskie podejście do rozwiązywania złożonych problemów współczesnego środowiska konfliktu zbrojnego spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Zajęcia stanowiły również impuls do rozszerzenia oferty współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej. Warto podkreślić, że Zakład Operacji jest jednym z nielicznych zespołów naukowo-dydaktycznych w Polsce podejmujących tego rodzaju problematykę.


wróć