MENU

Dwutygodniowy moduł sztuki operacyjnej na Wyższym Kursie Operacyno-Strategicznym

5 listopada 2018 r. na Wydziale Wojskowym rozpoczął się dwutygodniowy cykl wykładów prof. Milana Vego. Wykłady dedykowane są słuchaczom Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS).

Profesor Milan Vego to światowej sławy autorytet w dziedzinie sztuki operacyjnej. Od 1991 roku wykłada sztukę operacyjną na Wydziale Operacji Połączonych (JMO Department), U.S. Naval War College w Newport. Zapraszany jest również z wykładami do czołowych akademii wojskowych na całym świecie. W swoim dorobku ma wiele książek oraz ponad 300 artykułów z zakresu operacji połączonych i sztuki operacyjnej.

Panel dotyczy kwestii zawartych w publikacji autora pt. Joint Operational Warfare – Theory and Practice, a tematyka wykładów obejmuje między innymi:

  • Military objectives & the levels of war.
  • Operational factors (od space, time, force).
  • Major operations & campaigns.
  • Elements of major operations & campaigns.
  • Concept of Center of Gravity.
  • Concept of Center of Gravity: case study.
  • Operational design.
  • Operational planning.
  • Deception planning.
  • Operational thinking.

Słuchacze WKOS w ramach ćwiczeń (studium przypadków) w praktyce dokonują analiz wybranych konfliktów zbrojnych i prezentują rozwiązania w zakresie umiejętności definiowania celów militarnych, analizy czynników operacyjnych, określania środków ciężkości i wybranych elementów projektu operacyjnego.

Profesora powitał dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk dr hab. Przemysław Paździorek, dziękując gościowi za przyjęcie zaproszenia. Organizatorem naukowego zdarzenia jest Zakład Operacji, który sprawuje merytoryczną opiekę nad Wyższym Kursem Operacyjno-Strategicznym.

Wykłady i ćwiczenia seminaryjne potrwają do 16 listopada. Odbywają się w sali 419 i mają charakter wykładów otwartych.


wróć