MENU
03paź

Ocena wyróżniająca dla kierunku "Obronność"

21 czerwca br. weszła w życie uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku obronność realizowanego na Wydziale Wojskowym ASzWoj.  Studia te, prowadzone na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, uzyskały ocenę wyróżniającą.

02paź

Informacje organizacyjne - studia i kursy dla żołnierzy w roku akdemickim 2018/2019

Wszystkie ogłoszenia informacyjne dla oficerów zakwalifikowanych na studia i kursy w roku akdemickim 2018/2019 w Akademii Sztuki Wojennej.

14sty

TWIERDZA-19: START ĆWICZENIA

Na Wydziale Wojskowym rozpoczęło się ćwiczenie studyjne pod kryptonimem TWIERDZA-19, którego tematem jest Działanie taktyczne brygady w czasie kryzysu i wojny.

11sty

Wizyta słuchaczy WKS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Słuchacze grupy Sił Powietrznych Wyższego Kursu Sztabowego przebywali z wizytą w nowopowstałym cywilno-wojskowym Ośrodku Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (Aeronautical Rescue Coordination Centre) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

09sty

Inauguracja Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego 2019

7 stycznia 2019 r. Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI oraz Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dr Robert WOŹNIAK dokonali uroczystej inauguracji kolejnej edycji Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego.

21gru

Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

19 grudnia br. odbyło się sympozjum naukowe pt. Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP zorganizowane przez zakłady Instytutu Działań Informacyjnych.

17gru

"Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP''

19 grudnia 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się sympozjum naukowe pt.: "Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP", zorganizowane przez Instytut Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

17gru

Bożonarodzeniowe życzenia

14gru

O bezpieczeństwie na Pacyfiku w AszWoj

Organizatorem konferencji był Wydział Wojskowy ASzWoj oraz Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii – ANZORA.

14gru

Kolejna edycja kursu Design Thinking

Kurs został przeprowadzony przez Zakład Operacji z Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego, we współpracy z Joint Special Operations University, w ramach programu kształcenia Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

10gru

Wykłady z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej odbyły się zajęcia z przedmiotów prawnych dla słuchaczy Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

07gru

I Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia

7 grudnia 2018 r. odbyło się I Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej.

07gru

STRATCOM FORUM

"Informacyjny koktajl Putina", otrucie Siergieja Skripala, brytyjski system komunikacji strategicznej, polska dyplomacja publiczna, agencje informacyjne na świecie – to tematy trzeciej edycji STRATCOM FORUM Akademii Sztuki Wojennej.   

30lis

"Wyzwania i rozwój obrony powietrznej RP. Obronność RP XXI wieku" - podsumowanie konferencji

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku.

26lis

Studenci Wydziału Wojskowego w kompanii reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 11 listopada br., dwóch studentów I roku studiów kierunku „Dowodzenie” Wydziału Wojskowego – bracia Konrad i Krystian KOMAN, weszło w skład kompanii reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej.

23lis

Podróż studyjna ,,Pogranicznika'' - BIESZCZADY 2018

Studenci z Koła Naukowego „Pogranicznik”, działającego przy Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej, odbyli kolejną podróż studyjną do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

21lis

"Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP''

19 grudnia 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się sympozjum naukowe ,,Rola i zadania sił zbrojnych  dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa  w czasie działań hybrydowych przeciwko RP''.

21lis

Zajęcia studentów kierunku ,,Dowodzenie'' w Muzeum Wojska Polskiego

W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 8 listopada 2018 r. grupa studentów studiów l stopnia, kierunku "dowodzenie", wraz z opiekunami, zrealizowała zajęcia w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

20lis

Oficerowie Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych rozpoczęli ćwiczenie epizodyczne pk. POLAŃCZYK-18

W dniu 19 listopada br. uczestnicy Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) rozpoczęli ćwiczenie epizodyczne pk. POLAŃCZYK-18, które stanowi już drugą edycję tej formy kształcenia studentów PSOT w Wydziale Wojskowym.

14lis

Kierunki kształcenia w obszarze Design Thinking - spotkanie robocze

W dniu 9 listopada odbyło się robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, Joint Special Operations University ze Stanów Zjednoczonych oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

14lis

Komunikat

Komunikat w sprawie wyboru na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

06lis

Dwutygodniowy moduł sztuki operacyjnej na Wyższym Kursie Operacyno-Strategicznym

Na Wydziale Wojskowym rozpoczął się dwutygodniowy cykl wykładów prof. Milana Vego.

17paź

Przedstawiciele Wydziału Wojskowego uczestnikami forum CYBERSEC

W dniach 8 - 9 października 2018 r. płk dr hab. inż. Maciej Marczyk prof. ASzWoj, ppłk dr inż. Grzegorz Pilarski oraz ppłk dr inż. Robert Janczewski uczestniczyli w dorocznym Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC w Krakowie.

17paź

Konferencja NTSP na Słowacji z udziałem naukowców z Wydziału Wojskowego ASzWoj

W dniach 10 – 12 października przedstawiciele Wydziału Wojskowego uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej The 2018 International Conferenc. e on New Trends in Signal Processing.

16paź

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie ws. ogłoszenia konkursu na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego ASzWoj na kadencję do 30.09.2019 r.

16paź

Wizyta studentów kierunku ,,Dowodzenie'' w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej

W środę, 10 października 2018 r. studenci kierunku studiów „Dowodzenie”, pod opieką mjr. Andrzeja Zajączkowskiego, uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, w Wesołej.

11paź

Spotkanie Rady Programowej kierunku studiów "Dowodzenie"

W dniu 10 października 2018 r., w sali konferencyjno-edukacyjnej im. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” Akademii Sztuki Wojennej, obyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej kierunku studiów „Dowodzenie”.

10paź

Inauguracja "Zarządzanie w sztabach wojskowych"

8 października 2018 r. w Wydziale Wojskowym miało miejsce uroczyste rozpoczęcie kolejnej edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Zarządzanie w sztabach wojskowych”, którego dokonał dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI.

10paź

Przedstawicieciele Wydziału Wojskowego w Shumen w Bulgarii.

W dniach 30.09-06.10.2018 r. oficerowie Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej ppłk Szymon MARKIEWICZ, ppłk Krystian FRĄCIK, ppłk Zbigniew LEŚNIEWSKI i mjr Wojciech ŚLĘZAK, w ramach programu Erasmus+ odbyli wizytę w „Vasil Levski” National Military University „Artillery, Air Defense and CIS Faculty” w Shumen w Bulgarii.

09paź

Spotkanie organizacyjne "Pogranicznik"

Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów przygotowuje seminaria i warsztaty tematyczne biorąc aktywny udział w życiu naukowym Akademii, a także organizuje podróże studyjne do placówek i oddziałów Straży Granicznej na terenie całego kraju.