MENU
03paź

Ocena wyróżniająca dla kierunku "Obronność"

21 czerwca br. weszła w życie uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku obronność realizowanego na Wydziale Wojskowym ASzWoj.  Studia te, prowadzone na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, uzyskały ocenę...

02paź

Informacje organizacyjne - studia i kursy dla żołnierzy w roku akdemickim 2018/2019

Wszystkie ogłoszenia informacyjne dla oficerów zakwalifikowanych na studia i kursy w roku akdemickim 2018/2019 w Akademii Sztuki Wojennej.

19mar

Podróż studyjna do państw bałtyckich

W dniach 10 – 16 marca 2019 r. przedstawiciele ASzWoj, pod przewodnictwem dziekana Wydziału Wojskowego – płk. dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego, uczestniczyli w podróży studyjnej do państw bałtyckich. Litwę, Łotwę i Estonię odwiedziło 6 wykładowców akademickich, 41 słuchaczy Wyższego...

18mar

Studenci Obronności w Muzeum Bitwy Warszawskiej

Studenci pierwszego roku kierunku Obronność na Wydziale Wojskowym ASzWoj, 13 marca 2019 r., odwiedzili Samorządową Instytucję Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

14mar

Wizyta grupy studyjnej z Włoch

W Akademii Sztuki Wojennej, 13 marca 2019 r., wizytę złożyła grupa studyjna z włoskiego Institute for Advanced Defence Studies (IASD). W składzie delegacji, pod przewodnictwem gen. bryg. Pietro Luigi Monteduro, byli oficerowie w stopniach – generał brygady, pułkownik/komandor,...

12mar

Rozpoczął się etap wstępny ćwiczenia BRAMA-19

W dniu 11.03.2019 r. w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej rozpoczął się etap wstępny ćwiczenia BRAMA-19, w którym biorą udział studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych dwóch roczników – 2017 i 2018.

08mar

Wizyta studyjna w Dowództwie Garnizonu Warszawa

5 marca 2019 roku słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w Dowództwie Garnizonu Warszawa, połączoną ze szkoleniem z wybranych elementów ceremoniału wojskowego.

06mar

Wizyta studyjna w fabryce broni w Radomiu

Słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej, 4 marca 2019 r., odbyli wizytę studyjną w Fabryce Broni ŁUCZNIK w Radomiu – jednej z najnowocześniejszych w Europie fabryk produkujących broń...

04mar

Wizyta studyjna w PIT-RADWAR S.A.

W dniu 27 lutego  2019 r. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w PIT-RADWAR S.A., który jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił...

27lut

WKOL w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu

W dniach 18-22 lutego 2019 roku uczestnicy Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego wraz z opiekunem ppłk. Adamem SŁOWIKOWSKIM – starszym wykładowcą Zakładu Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego – wzięli udział w podróży studyjnej do...

25lut

Wizyta studyjna w Sejmie RP

W dniu 22 lutego br. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w Sejmie RP.

21lut

Ruszyła 6. edycja studiów podyplomowych "Przywództwo wojskowe i komunikacja"

Studia podyplomowe Przywództwo wojskowe i komunikacja są formą kształcenia realizowaną we współpracy Wydziału Wojskowego oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

11lut

JOINT RESOLVE-19 IS COMING

Trwają przygotowania do najważniejszego od kilkunastu lat ćwiczenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej. Na Wydziale Wojskowym odbyła się główna konferencja planistyczna do międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem JOINT RESOLVE-19. 

04lut

Seminarium naukowe: Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP. Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej.

04lut

Delegacja ASzWoj z wizytą w Akademii Sił Zbrojnych na Słowacji

W dniach 28 stycznia – 1 lutego 2019 r. delegacja Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, pod przewodnictwem ppłk. dr. Artura Stańca, uczestniczyła w kursie Wprowadzenie do planowania operacji połączonych (The Introduction to the Planning of Joint Operations) organizowanym przez...

04lut

Zakończenie Wyższego Kursu Sztabowego w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 1 lutego 2019 r., płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski – dziekan Wydziału Wojskowego wraz z płk. dr. hab. inż. Maciejem Marczykiem – prodziekanem do spraw dydaktycznych, wręczyli 98 słuchaczom świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Sztabowego.

28sty

POWIETRZNA TARCZA-19

W dniach 14-25 stycznia 2019 r. uczestnicy Wyższego Kursu Sztabowego (WKS) z grupy Sił Powietrznych wzięli udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. POWIETRZNA TARCZA-19.

23sty

Wizyta studyjna w WB ELECTRONICS S.A. w Warszawie

17 stycznia br. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w siedzibie WB Elektronics w Warszawie.

11sty

Wizyta słuchaczy WKS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Słuchacze grupy Sił Powietrznych Wyższego Kursu Sztabowego przebywali z wizytą w nowopowstałym cywilno-wojskowym Ośrodku Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (Aeronautical Rescue Coordination Centre) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

09sty

Inauguracja Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego 2019

7 stycznia 2019 r. Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI oraz Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dr Robert WOŹNIAK dokonali uroczystej inauguracji kolejnej edycji Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego.

21gru

Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP

19 grudnia br. odbyło się sympozjum naukowe pt. Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP zorganizowane przez zakłady Instytutu Działań Informacyjnych.

17gru

"Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP''

19 grudnia 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się sympozjum naukowe pt.: "Rola i zadania sił zbrojnych dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP", zorganizowane przez Instytut Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki...

17gru

Bożonarodzeniowe życzenia

14gru

O bezpieczeństwie na Pacyfiku w AszWoj

Organizatorem konferencji był Wydział Wojskowy ASzWoj oraz Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii – ANZORA.

14gru

Kolejna edycja kursu Design Thinking

Kurs został przeprowadzony przez Zakład Operacji z Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego, we współpracy z Joint Special Operations University, w ramach programu kształcenia Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

10gru

Wykłady z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej odbyły się zajęcia z przedmiotów prawnych dla słuchaczy Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego.

07gru

I Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia

7 grudnia 2018 r. odbyło się I Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia zorganizowane przez Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej.

07gru

STRATCOM FORUM

"Informacyjny koktajl Putina", otrucie Siergieja Skripala, brytyjski system komunikacji strategicznej, polska dyplomacja publiczna, agencje informacyjne na świecie – to tematy trzeciej edycji STRATCOM FORUM Akademii Sztuki Wojennej.   

30lis

"Wyzwania i rozwój obrony powietrznej RP. Obronność RP XXI wieku" - podsumowanie konferencji

W dniach 28-29 listopada 2018 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku.

26lis

Studenci Wydziału Wojskowego w kompanii reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 11 listopada br., dwóch studentów I roku studiów kierunku „Dowodzenie” Wydziału Wojskowego – bracia Konrad i Krystian KOMAN, weszło w skład kompanii reprezentacyjnej Wojsk Obrony...