MENU
03paź

Ocena wyróżniająca dla kierunku "Obronność"

21 czerwca br. weszła w życie uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku obronność realizowanego na Wydziale Wojskowym ASzWoj.  Studia te, prowadzone na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, uzyskały ocenę...

02paź

Informacje organizacyjne - studia i kursy dla żołnierzy w roku akdemickim 2018/2019

Wszystkie ogłoszenia informacyjne dla oficerów zakwalifikowanych na studia i kursy w roku akdemickim 2018/2019 w Akademii Sztuki Wojennej.

18kwi

Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP pt. Planowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym

28 maja 2019 roku zapraszamy do udziału w konferencji naukowej z cyklu:  Organizacja i funkcjonowanie systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP pt. Planowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym organizowanej przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w...

16kwi

Wielkanocne życzenia

09kwi

BRAMA 19: PODRÓŻ STUDYJNA DO WILNA

Ćwiczenia BRAMA-19 to nie tylko planowanie, cykl dowodzenia, ocena terenu, kierowanie działaniami taktycznymi dywizji. To również podróż historyczna. 6 kwietnia 2019 r. studenci Akademii Sztuki Wojennej, biorący udział w ćwiczeniach, odbyli podróż studyjną do Wilna. Mieli okazję...

09kwi

KOŁO NAUKOWE KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ "STRATCOM" ASzWoj

Analizy fake newsów, przeciwdziałanie dezinformacji wymierzonej w Wojsko Polskie. Planowanie działań informacyjnych podczas ćwiczeń wojskowych. Doskonalenie indywidulanych kompetencji komunikacyjnych poprzez warsztaty medialne.

 

05kwi

BRAMA-19 NA PRZESMYKU SUWALSKIM: TEREN - POTĘGA OBRONY

Działania terenowe, rekonesanse oraz rozpoznanie powietrzne, to jedne z głównych zadań postawionych przed studentami Akademii Sztuki Wojennej podczas drugiego etapu ćwiczenia studyjnego BRAMA-19.

02kwi

BRAMA-19: BRYGADA W AUGUSTOWIE

Drugi etap ćwiczenia BRAMA-19 rozpoczął się 2 kwietnia 2019 r. od spotkania zespołu zarządzania kryzysowego powiatu augustowskiego z dowództwem ćwiczącej brygady zmechanizowanej, złożonej ze studentów Akademii Sztuki Wojennej.

01kwi

Konferencja Naukowa "Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa"

29mar

DYWIZJA ZAJMUJE PAS OBRONY. I ETAP BRAMY-19 ZAKOŃCZONY

Ustalenie położenia, ocena sytuacji, odprawy koordynacyjne, opracowanie wariantów działania, decyzja dowódcy dywizji i postawienie zadań dla brygad do obrony. To już za ćwiczącymi studentami Wydziału Wojskowego.

27mar

Zakończenie kursu doskonalącego żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu pododdziału

Doskonalenie zawodowe, kształtowanie wiedzy i umiejętności oficerów i podoficerów sekcji logistyki S-4 pododdziału.

26mar

BRAMA-19 OTWARTA

Doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w czasie wojny – to główny cel ćwiczenia BRAMA-19.

19mar

Podróż studyjna do państw bałtyckich

W dniach 10 – 16 marca 2019 r. przedstawiciele ASzWoj, pod przewodnictwem dziekana Wydziału Wojskowego – płk. dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego, uczestniczyli w podróży studyjnej do państw bałtyckich. Litwę, Łotwę i Estonię odwiedziło 6 wykładowców akademickich, 41 słuchaczy Wyższego...

18mar

Studenci Obronności w Muzeum Bitwy Warszawskiej

Studenci pierwszego roku kierunku Obronność na Wydziale Wojskowym ASzWoj, 13 marca 2019 r., odwiedzili Samorządową Instytucję Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

14mar

Wizyta grupy studyjnej z Włoch

W Akademii Sztuki Wojennej, 13 marca 2019 r., wizytę złożyła grupa studyjna z włoskiego Institute for Advanced Defence Studies (IASD). W składzie delegacji, pod przewodnictwem gen. bryg. Pietro Luigi Monteduro, byli oficerowie w stopniach – generał brygady, pułkownik/komandor,...

12mar

Rozpoczął się etap wstępny ćwiczenia BRAMA-19

W dniu 11.03.2019 r. w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej rozpoczął się etap wstępny ćwiczenia BRAMA-19, w którym biorą udział studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych dwóch roczników – 2017 i 2018.

08mar

Wizyta studyjna w Dowództwie Garnizonu Warszawa

5 marca 2019 roku słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w Dowództwie Garnizonu Warszawa, połączoną ze szkoleniem z wybranych elementów ceremoniału wojskowego.

06mar

Wizyta studyjna w fabryce broni w Radomiu

Słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej, 4 marca 2019 r., odbyli wizytę studyjną w Fabryce Broni ŁUCZNIK w Radomiu – jednej z najnowocześniejszych w Europie fabryk produkujących broń...

04mar

Wizyta studyjna w PIT-RADWAR S.A.

W dniu 27 lutego  2019 r. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w PIT-RADWAR S.A., który jest jednym z czołowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił...

27lut

WKOL w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu

W dniach 18-22 lutego 2019 roku uczestnicy Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego wraz z opiekunem ppłk. Adamem SŁOWIKOWSKIM – starszym wykładowcą Zakładu Logistyki Wojskowej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego – wzięli udział w podróży studyjnej do...

25lut

Wizyta studyjna w Sejmie RP

W dniu 22 lutego br. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w Sejmie RP.

21lut

Ruszyła 6. edycja studiów podyplomowych "Przywództwo wojskowe i komunikacja"

Studia podyplomowe Przywództwo wojskowe i komunikacja są formą kształcenia realizowaną we współpracy Wydziału Wojskowego oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

11lut

JOINT RESOLVE-19 IS COMING

Trwają przygotowania do najważniejszego od kilkunastu lat ćwiczenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej. Na Wydziale Wojskowym odbyła się główna konferencja planistyczna do międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem JOINT RESOLVE-19. 

04lut

Seminarium naukowe: Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP. Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej.

04lut

Delegacja ASzWoj z wizytą w Akademii Sił Zbrojnych na Słowacji

W dniach 28 stycznia – 1 lutego 2019 r. delegacja Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, pod przewodnictwem ppłk. dr. Artura Stańca, uczestniczyła w kursie Wprowadzenie do planowania operacji połączonych (The Introduction to the Planning of Joint Operations) organizowanym przez...

04lut

Zakończenie Wyższego Kursu Sztabowego w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 1 lutego 2019 r., płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski – dziekan Wydziału Wojskowego wraz z płk. dr. hab. inż. Maciejem Marczykiem – prodziekanem do spraw dydaktycznych, wręczyli 98 słuchaczom świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Sztabowego.

28sty

POWIETRZNA TARCZA-19

W dniach 14-25 stycznia 2019 r. uczestnicy Wyższego Kursu Sztabowego (WKS) z grupy Sił Powietrznych wzięli udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. POWIETRZNA TARCZA-19.

23sty

Wizyta studyjna w WB ELECTRONICS S.A. w Warszawie

17 stycznia br. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w siedzibie WB Elektronics w Warszawie.

11sty

Wizyta słuchaczy WKS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Słuchacze grupy Sił Powietrznych Wyższego Kursu Sztabowego przebywali z wizytą w nowopowstałym cywilno-wojskowym Ośrodku Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (Aeronautical Rescue Coordination Centre) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

09sty

Inauguracja Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego 2019

7 stycznia 2019 r. Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI oraz Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dr Robert WOŹNIAK dokonali uroczystej inauguracji kolejnej edycji Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego.