MENU
 
03paź

Ocena wyróżniająca dla kierunku "Obronność"

21 czerwca br. weszła w życie uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku obronność realizowanego na Wydziale Wojskowym ASzWoj.  Studia te, prowadzone na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, uzyskały ocenę...

02paź

Informacje organizacyjne - studia i kursy dla żołnierzy w roku akdemickim 2018/2019

Wszystkie ogłoszenia informacyjne dla oficerów zakwalifikowanych na studia i kursy w roku akdemickim 2018/2019 w Akademii Sztuki Wojennej.

11lut

JOINT RESOLVE-19 IS COMING

Trwają przygotowania do najważniejszego od kilkunastu lat ćwiczenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej. Na Wydziale Wojskowym odbyła się główna konferencja planistyczna do międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem JOINT RESOLVE-19. 

04lut

Seminarium naukowe: Rozwój wspomagania informatycznego dowodzenia w SZ RP. Wnioski z wykorzystania systemów teleinformatycznych w ćwiczeniu ANAKONDA-18

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej.

04lut

Delegacja ASzWoj z wizytą w Akademii Sił Zbrojnych na Słowacji

W dniach 28 stycznia – 1 lutego 2019 r. delegacja Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, pod przewodnictwem ppłk. dr. Artura Stańca, uczestniczyła w kursie Wprowadzenie do planowania operacji połączonych (The Introduction to the Planning of Joint Operations) organizowanym przez...

04lut

Zakończenie Wyższego Kursu Sztabowego w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 1 lutego 2019 r., płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski – dziekan Wydziału Wojskowego wraz z płk. dr. hab. inż. Maciejem Marczykiem – prodziekanem do spraw dydaktycznych, wręczyli 98 słuchaczom świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Sztabowego.

28sty

POWIETRZNA TARCZA-19

W dniach 14-25 stycznia 2019 r. uczestnicy Wyższego Kursu Sztabowego (WKS) z grupy Sił Powietrznych wzięli udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. POWIETRZNA TARCZA-19.

23sty

Wizyta studyjna w WB ELECTRONICS S.A. w Warszawie

17 stycznia br. słuchacze Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Przygotowania Kadr Wojskowej Służby Zagranicznej odbyli wizytę studyjną w siedzibie WB Elektronics w Warszawie.

11sty

Wizyta słuchaczy WKS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Słuchacze grupy Sił Powietrznych Wyższego Kursu Sztabowego przebywali z wizytą w nowopowstałym cywilno-wojskowym Ośrodku Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (Aeronautical Rescue Coordination Centre) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

09sty

Inauguracja Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego 2019

7 stycznia 2019 r. Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI oraz Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dr Robert WOŹNIAK dokonali uroczystej inauguracji kolejnej edycji Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego.