MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje dla prelegentów i autorów publikacji

PRELEGENCI

Zgłoszenia tytułów wystąpień wraz z ich abstraktem (główne tezy) prosimy przesłać na adres ppłk. dr. Dariusza Szkołudy: d.szkoluda@akademia.mil.pl do dnia 28 lutego 2018 r. W ciągu tygodnia (do 5 marca br.) zgłaszający sie prelegenci zostaną poinformowani, które wystąpienia zostaną zrealizowane (ze względu na stosunkowo krótki czas konferencji).

Po otrzymaniu potwierdzenia wystąpienia, uczestnicy powinni przesłać prezentacje (format pliku MS PowerPoint) na ten sam adres mailowy (d.szkoluda@akademia.mil.pl) - najpoźniej do 15 marca 2018 r.

 AUTORZY ARTYKUŁÓW

Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej. Osoby chętne zachęcamy do przesłania artykułu:

  • w formacie pliku MS Word,
  • czcionka Times New Roman,
  • wielkość czcionki: 12,
  • marginesy 2,5cm, margines na oprawę 1cm – lewy, marginesy lustrzane;

UWAGA: wymagany jest abstrakt w języku polskim i angielskim!


Zgłoszone artykuły będą kwalifikowane do publikacji przez komitet naukowy konferencji. Ze względu na ograniczony czas przygotowań, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji nt. uczestnictwa w monografii do 9 marca br. na ten sam adres mailowy (d.szkoluda@akademia.mil.pl).


wróć