MENU
plakat 1

plakat 2

Program i przebieg konferencji

Panel I: KRYZYS, obejmie następujące zagadnienia:

  • Niekontrolowany napływ uchodźców z kraju sąsiadującego (zabezpieczenie dróg przemieszczania się uchodźców oraz funkcjonownaia obozów przejściowych; możliwości weryfikacji tożsamosci uchodźców, ochrona i rozdział pomocy humanitarnej; ustalenie podmiotu kierującego działaniami wojsk oraz sił pozamilitarnych na danym obszarze; koordynownaie ewakuacji)
  • Wzmocnienie ochrony granicy państwowej (ustalenie koordynatora/podmiotu dowodzącego działaniami wojsk oraz sił pozamilitarnych; możliwości wykorzystania WOT oraz wojsk operacyjnych; możliwosci wykorzystania i skoordynowania działań Policji i Straży Granicznej)
  • Zabezpieczenie przegrupowania wojsk operacyjnych do rejonu operacji w strefie przygranicznej;
  • Zwalczanie militarnych aspektów działań hybrydowych - działania przeciwdywersyjne i kontrterrorystyczne (przejawy hybrydowych działań niekinetycznych oraz kinetycznych; sposoby zwalczania działań hybrydowych przeciwnika; usprawnienie systemu wymiany informacji na szczeblu lokalnym (gminno-powiatowym) oraz wojewódzkim; ochrona infrastruktury krytycznej kat. I i II - ustalenie odpowiedzialności w przypadku niewydolności sił wyznaczonych do ich ochrony w czasie pokoju).

Panel II: WOJNA, obejmie następujące zagadnienia:

  • Zakres działań układu pozamilitarnego (możliwości wsparcia wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej; ustalenie czasu trwania funkcjonowania poszczególnych elementów, instytucji i służb należących do układu pozamilitarnego w czasie wojny; koordynacja migracji i ewakuacji ludności cywilnej - ustalenie ról)
  • Działanie oraz wsparcie działań Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych (odpowiedzialnośc za ochronę odcinków granicy państwowej w czasie wojny; relacje dowodzenia pomiędzy wojskami operacyjnymi i obrony terytorialnej; określenie sytuacji, w których elementy sił pozamilitarnych moga przejśc w podporządkowanie wojska).

wróć