MENU
plakat 1

plakat 2

O konferencji

Celem przedsięwzięcia jest wymiana opinii i podjęcie debaty ukierunkowanej na rozwiązanie problemów w zakresie koordynacji działań i wzajemnego wsparcia pomiędzy wojskiem (wojska operacyjne, wojska lądowe, wojska obrony terytorialnej, Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz komórek wpsółpracy cywilno-wojskowej) ze Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, Rządowym Centrum Zarządzania Kryyzsowego, Urzędem ds. Cudzoziemców, Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędami Marszałkowskimi i Wojewódzkimi.

Poruszana problematyka, zdefiniowana przez zespół ekspercki, opiera się o doświadczenia i zagadnienia zidentyfikowane w trakcie realizacji ćwiczenia studyjnego "TWIERDZA-18" w styczniu br. na obszarze województwa podkarpackiego.

Konferencja zostanie podzielona na dwa panele tematyczne i zostanie zrealizowana w formie gry wojennej z udziałem uczestników spotkania.

 

Plakat konferencji

Zobacz również:


wróć