MENU

Wirtualna galeria "Wyższa Szkoła Wojenna w kolorowej fotografii 1919-1939"

 

Gmach Szkoły Sztabu Generalnego
Warszawa, 1922 r. (ul. Huzarska 16)

 

gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba
Komendant Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1928-1939

 

gen. Louis Faury
Dyrektor Nauk Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1921-1928

 

gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski
Komendant Wyższej Szkoły Wojennej  w latach 1925-1926

 

Pożegnanie łotewskiego pułkownika Hermanisa Buksa, absolwenta Wyższej Szkoły Wojennej  
Warszawa, sierpień 1938 r.

 

gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba podczas wygłaszania odczytu
Warszawa, 13 grudnia 1937 r.

 

Wypracowanie zadań taktycznych w grupach
Warszawa, 1922 r.

 

Ćwiczenia praktyczne z topografii
Kielce, 1922 r.

 

Konferencja Komendanta Szkoły z Dyrektorem Nauk
Warszawa, 1922 r.

 

gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba wręcza dyplom absolwentowi Wyższej Szkoły Wojennej
Warszawa, 1939 r.

 

Zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej
Warszawa, październik 1933 r.