MENU
 

Międzynarodowe seminarium eksperckie "The Horn of Africa"

4 grudnia 2018 roku odbyło się międzynarodowe seminarium eksperckie zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone geopolitycznemu znaczeniu Rogu Afryki (International Expert Seminar: the Horn of Africa).

Seminarium otworzył prodziekan WBN ppłk dr Andrzej Soboń wraz z dr. Cyprianem Aleksandrem Kozerą wystąpieniem pt. Forecasting Africa’s Increasing Geopolitical Impact on the World Order.

Główny prelegent, prof. Viktor Marsai z National University of Public Service (Budapeszt), poruszył kwestię geopolitycznej rywalizacji w Rogu Afryki ze szczególnym uwzględnieniem Somalii (The Geopolitical Struggle on the Horn of Africa), a wykładowca Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Ambo w Etiopii, Qale'ab Tadesse, przedstawił dylematy misji utrzymania pokoju w regionie w prelekcji pt. Peacekeeping the Horn: UN and AU Peacekeeping Missions in the Horn of Africa.

Prelegenci w swoich wystapieniach próbowali rozszyfrować chaotyczny krajobraz geopolityczny Rogu Afryki i jego wpływ na porządek światowy. Spora część seminarium została poświęcona Somalii, gdzie od lat panuje kryzys humanitarny, będący wynikiem dwudziestoletniego konfliktu zbrojnego, długotrwałej suszy, klęski nieurodzaju i stale rosnących cen żywności w regionie. 

Dodatkowo sytuację zaostrza imperializm wielkich mocarstw: zaprzeczany, zwalczany, zakłócany i przewyższany przez cały szereg mikro-imperializmów, z którymi musi się obecnie układać. Ostatnia część spotkania poświęcona została misjom pokojowym ONZ i Unii Afrykańskiej na terenie Rogu Afryki.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele ośmiu krajów, których dyskusja nt. roli Rogu Afryki w stosunkach międzynarodowych znacznie przekroczyła zamierzania czasowe organizatorów.


wróć