MENU
 

Spotkanie studentów z przedstawicielami służb działających na rzecz bezpieczeństwa państwa

29 listopada w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie studentów z insp. Mariuszem Ciarką – rzecznikiem Komendanta Głównego Policji oraz z gen. Andrzejem Pawlikowskim – szefem Biura Ochrony Rządu w latach 2006-2007 i 2015-2017. Celem spotkania było przybliżenie studentom specyfiki funkcjonowania Policji i innych służb działających na rzecz bezpieczeństwa państwa m.in. SOP, CBA, ABW.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Komendanta Głównego Policji przedstawił proces rekrutacji do Policji szczegółowo omawiając jego poszczególne etapy. Jak podkreślił insp. M. Ciarka, wymogi wobec przyszłych funkcjonariuszy są wysokie podczas procesu rekrutacji ponieważ wysokie są również oczekiwania społeczeństwa wobec Policji. Przedstawiciel Komendy Głównej Policji podzielił się ze studentami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi codziennej pracy policjantów, obecnej sytuacji w tej formacji, ale także odniósł się do kilku istotnych kwestii związanych z medialnym kreowaniem wizerunku Policji. W dalszej części spotkania rzecznik KGP odpowiadał na liczne pytania zadawane przez studentów. Poruszane kwestie dotyczyły procesu rekrutacji, organizacji pracy Policji, a także zabezpieczenia przez Policję dużych imprez jak Światowe Dni Młodzieży czy Marsz niepodległości.

Drugi z zaproszonych gości, gen. Pawlikowski nawiązał do roli takich podmiotów jak służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prelegent przedstawił ich zadania w zakresie zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wskazał na różną specyfikę funkcjonowania tych służb oraz zaakcentował potrzebę współdziałania poszczególnych podmiotów. Gen. Pawlikowski zwrócił także uwagę na aspekty prawne i organizacyjne związane z realizacją przez powyższe podmioty swoich ustawowych zadań.

Oprócz spotkania ze studentami, zaproszeni goście uczestniczyli również w spotkaniu z ppłk. dr. Andrzejem Soboniem – prodziekanem ds. studenckich WBN oraz dr. Zbigniewem Skwarkiem – szefem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Bezpieczeństwa Państwa.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN i wpisuje się w obszar działalności naukowo-dydaktycznej prowadzonej przez pracowników instytutu. Zarówno zaproszenie goście jak i przedstawiciele WBN podkreślili otwartość na dalszą współpracę, która niewątpliwie wzbogaca ofertę dydaktyczną wydziału.

opr. dr Jakub Bieniek


wróć