MENU
 

Zajęcia w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Rembertów

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa społecznego przeprowadziła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów pani Beata Humięcka w ramach zajęć programowych. Zajęcia stanowią podstawę do organizacji ćwiczenia „Bezpieczeństwo pozamilitarne w administracji publicznej” współorganizowanego z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia.  

 

Opracował: ppłk Andrzej Soboń 


wróć