MENU
 
11gru

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (10 grudnia 2018 r.)

Kolejne szkolenie obronne grupy komendanci komend głównych i wojewódzkich: policji, państwowej straży pożarnej,  komendanci oddziałów straży granicznej, dyrektorzy i komendanci służby więziennej.

10gru

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 7 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 37 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli Służby Więziennej w systemie tych przygotowań.

09gru

Studenci na szkoleniu poligonowym w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej

W dniach 2-5.12.2018 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie dwójka studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Marta Adamczewska i Mateusz Adamczyk wzięli udział w szkoleniu poligonowym. Nasi studenci zrzeszeni w Jednostce Strzeleckiej 1401 Związku Strzeleckiego „Strzelec” uczestniczyli w szkoleniu kończącym kolejną edycję kursów organizowanych przez Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

07gru

Poland and the Brexit Negotiations Challenge to the EU and NATO 2018

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

05gru

Seminarium Naukowe nt. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego"

Dnia 3 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się Seminarium Naukowe nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego”, zorganizowane przez Katedrę Edukacji dla Bezpieczeństwa i Instytut Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (WBN ASzWoj), Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Współczesnych Konfliktów Zbrojnych i Operacji Antyterrorystycznych oraz Samorząd Studentów WBN ASzWoj.

05gru

Zajęcia w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Rembertów

5 grudnia 2018 roku studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli w zajęciach terenowych w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Rembertów w ramach przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa pozamilitarnego. Zajęcia wchodzą w skład uzgodnionej serii zajęć praktycznych mających na celu łączenie teorii z praktyką oraz przygotowujących studentów do pracy w urzędach  administracji publicznej. 

05gru

Spotkanie studentów z przedstawicielami służb działających na rzecz bezpieczeństwa państwa

29 listopada w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie studentów z insp. Mariuszem Ciarką – rzecznikiem Komendanta Głównego Policji oraz z gen. Andrzejem Pawlikowskim – szefem Biura Ochrony Rządu w latach 2006-2007 i 2015-2017. Celem spotkania było przybliżenie studentom specyfiki funkcjonowania Policji i innych służb działających na rzecz bezpieczeństwa państwa m.in. SOP, CBA, ABW.

05gru

Międzynarodowe seminarium eksperckie "The Horn of Africa"

Spotkanie odbyło się z udziałem międzynarodowych gości: prof. Viktora Marsaia z National University of Public Service na Węgrzech i Qale'aba Tadessego z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Ambo w Etiopii.

04gru

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - wyzwania i rekomendacje

W dniach 21-22.11.2018 przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wzięli udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kongresie pt. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - wyzwania i rekomendacje.

03gru

Uczelniany Kurs Dydaktyczny

W dniach 5-30.11.2018r. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się kolejna edycja Uczelnianego Kursu Dydaktycznego. Podstawowym celem Kursu jest rozwój i doskonalenie kompetencji dydaktycznych absolwentów kierunków i specjalności z zakresu bezpieczeństwa i obronności, którzy pragną rozwijać swój warsztat umiejętności dydaktycznych i specjalistycznych przydatnych w edukacji akademickiej.