MENU
 
18sty

Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się otwarte seminarium naukowe nt. „Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo”. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz...

14sty

Legia Akademicka 2019 - AKTUALIZACJA (4.02.2019 r.)

Zgłoś się do programu LEGIA AKADEMICKA w Akademii Sztuki Wojennej.

20gru

SEMINARIUM NAUKOWE NT.: SIŁY ZBROJNE RP W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się seminarium naukowe pt.: Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy Katedr Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Nauk o Bezpieczeństwie oraz Powszechnej Obrony Narodowej Wydziału Bezpieczeństwa...

19gru

Spotkanie wigilijne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

18 grudnia 2018 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem kierownictwa Wydziału, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników, doktorantów oraz członków samorządu studenckiego.

11gru

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (10 grudnia 2018 r.)

Kolejne szkolenie obronne grupy komendanci komend głównych i wojewódzkich: policji, państwowej straży pożarnej,  komendanci oddziałów straży granicznej, dyrektorzy i komendanci służby więziennej.

10gru

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 7 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 37 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli...

09gru

Studenci na szkoleniu poligonowym w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej

W dniach 2-5.12.2018 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie dwójka studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Marta Adamczewska i Mateusz Adamczyk wzięli udział w szkoleniu poligonowym. Nasi studenci zrzeszeni w Jednostce Strzeleckiej 1401 Związku...

07gru

Poland and the Brexit Negotiations Challenge to the EU and NATO 2018

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

05gru

Seminarium Naukowe nt. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego"

Dnia 3 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się Seminarium Naukowe nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego”, zorganizowane przez Katedrę Edukacji dla Bezpieczeństwa i Instytut Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (WBN...

05gru

Zajęcia w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Rembertów

5 grudnia 2018 roku studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli w zajęciach terenowych w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Rembertów w ramach przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa pozamilitarnego. Zajęcia wchodzą w skład uzgodnionej serii zajęć praktycznych mających na celu...