MENU

Uczelnia: Academy of the Police Force in Bratislava (SK BRATISL06)

Kraj/miasto: Słowacja/Bratislava

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021

Kierunki studiów: bezpieczeństwo, admnistracja, zarządzanie, prawo

Zakres mobilności: I-II stopień – 4 osoby

Contact person: npor. Mgr. Bc. Lucia Noskovičová, Department of foreign relations; Sklabinská 1 835 17 Bratislava +421 9610 57 346; E-mail: lucia.noskovicova@minv.sk

Uczelnia: University of Security Management in Košice (SK KOSICE04)

Kraj/miasto: Słowacja

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021

Kierunki studiów: Biznes i zarządzanie, administracja, bezpieczeństwo

Zakres mobilności: I-II stopień – 4 osoby

Kontakt: Ing. Michaela Mlynárová Košťova 1, 040 01 Košice, Slovakia email: michaela.mlynarova@vsbm.sk Tel: +421 55 720 41 74,

Uczelnia: The Technical University of Kosice/Technicka univerzita v Kosicach

Kraj/miasto: Słowacja/Kosice

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021

Kierunki studiów: Biznes i zarządzanie, Marketing i zarządzanie, Nauki społeczne

Zakres mobilności: Mobilność: I-III stopień – 5 osób

Uczelnia: Akadémia Ozbrojených Síl

Kraj/miasto: Słowacja/Liptovský Mikuláš

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021

Kierunki studiów: Inne nauki inżynieryjne i techniczne

Mobilność: I-II – stopień – 2 osoby

Uczelnia: Univerzita Mateja Bela

Kraj/miasto: Słowacja/Bańska Bystrzyca

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki humanistyczne; nauki społeczne; europeistyka

Zakres mobilności: I-II – stopień – 7 osób 

Kierunki studiów: biznes i zarządzanie; nauki humanistyczne; nauki społeczne

Zakres mobilności: I i II stopień

Uczelnia: University of Zilina

Kraj/miasto: Słowacja/Zilina

Zakres wymiany: studenci i nauczyciele do roku 2020/2021

Kierunki studiów: Inne nauki inżynieryjne i techniczne

Zakres mobilności: I-II – stopień – 2 osoby  

 


wróć