MENU

TWIERDZA 19: PODSUMOWANIE ĆWICZENIA

26 stycznia 2019 r. zakończyło się ćwiczenie studyjne pod kryptonimem TWIERDZA-19. Tematem przedsięwzięcia było Działanie taktyczne brygady w czasie kryzysu i wojny.

Do tej pory studenci ASzWoj, przyszli dowódcy, najczęściej trenowali elementy konwencjonalnego użycia wojsk, takie jak natarcie, obrona czy działania opóźniające. Tym razem scenariusz ćwiczenia – przygotowany przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej – przewidywał o wiele większą rolę układu pozamilitarnego, a także działania niekonwencjonalne, poniżej progu wojny: propagandę, działania informacyjne i psychologiczne, wywieranie nacisków ekonomicznych i społecznych. Przeciwnik wykorzystywał wszelkie metody antagonizowania społeczeństwa, sięgał po środki prawne, osłabiał zaufanie do legalnych władz rządowych i samorządowych, a także podważał wiarygodność instytucji publicznych. Oczywiście wszystko w celu wpłynięcia na wolę i działania przywódców i zmiany nastawienia społeczeństwa do własnego państwa.

Chcemy, aby nasi studenci uświadomili sobie, że konflikty hybrydowe są już rzeczywistością. Powinni oni umieć się w nich odnaleźć i podejmować skuteczne decyzje – wyjaśnia płk dr hab. Leszek Elak – kierownik ćwiczenia i prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej.

 

Pierwszy etap ćwiczeń miał charakter planistyczny i opierał się na współpracy wojsk operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej oraz instytucji pozamilitarnych, w tym władz państwowych i samorządowych. Planowano działania w stanach nadzwyczajnych, poniżej progu wojny. Druga faza TWIERDZY-19, realizowana w Przemyślu, miała wymiar praktyczny. Oficerowie realizowali rekonesanse w rejonie planowanego działania w celu oceny wartości przygotowanych wariantów działania wojsk własnych, w aspekcie warunków terenowych.

Wstępne omówienie ćwiczenia odbyło się 25 stycznia 2019 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Główny wniosek, który wyciągnięto podczas podsumowania TWIERDZY-19 dotyczył koordynacji działań wojsk operacyjnych z oddziałami obrony terytorialnej, Strażą Graniczną i układem pozamilitarnym w czasie kryzysu i wojny, która jest ciągłym wyzwaniem. Ćwiczenie wykazało wiele obszarów wymagających udoskonalania i dalszej współpracy, także przy tworzeniu kolejnych programów kształcenia na kursach i studiach w Akademii Sztuki Wojennej.

***

Uczestnikami szkolenia byli studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego, przede wszystkim Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego.  Ćwiczyli także studenci cywilni kierunku „Obronność” udzielający się w kole naukowym „Obronni ASzWoj”, a także członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Pogranicznik”.

W trening włączeni zostali również: 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Główna Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego, 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Organizatorem ćwiczenia był Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej z Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Zobacz więcej:


wróć