MENU

Terminy kursów

Kursy w 2019 roku dla kadr cywilnych

1. Kurs dla cywilnych operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Termin: 04-08.11.

Kursy w 2019 roku dla kadr wojskowych

1. Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Kod kursu 8101036. Termin: 02-13.12.

2. Kurs przygotowanie metodyczne do prowadzenia szkolenia z OPBMR. Kod kursu 8101089. Termin: 18-22.11.

Kursy w 2020 roku dla kadr cywilnych

1. Kurs dla cywilnych operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Termin:

Kursy w 2020 roku dla kadr wojskowych

1. Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń. Kod kursu 8101064. Termin: 13-24.01.

2. Kurs analizy i oceny zagrożenia pożarowego lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz działań bojowych. Kod kursu 8101071. Termin: 13-17.01.

3. Kurs specjalistyczny dla kandydatów na inspektorów ochrony radiologicznej tupu  IOR-1. Kod kursu 8101098. Termin: 27.01-07.02.

4. Kurs dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Kod kursu 8101036. Termin: 10-21.02, 14-25.09.

5. Kurs bezpieczeństwa ekologicznego. Kod kursu 8101013. Termin: 24-28.02. 

6. Kurs przekwalifikowania specjalistycznego podoficerów rezerw osobowych do korpusu. Kod kursu 9101013. Termin: 24.02-31.03.

7. Kurs doskonalenie szefów (oficerów) OPBMR. Kod kursu 8030014. Termin: 16-27.03.

8. Kurs gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Kod kursu 8101072. Termin: 06-10.04. 

9. Kurs doskonalący dla specjalistów OPBMR. Kod kursu 8030008. Termin: 15-29.04.

10. Kurs dla oficerów rezerwy OPBMR dowództw i sztabów batalionów chemicznych. Kod 9101001. Termin: 04-21.05.

11. Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP. Kod kursu 8101119. Termin: 25.05-05.06.

12. Kurs ochrona wojsk przed środkami zapalającymi i pożarami w działaniach bojowych. Kod kursu 8101063. Termin: 07-11.09.

13. Kurs pierwszej pomocy medycznej w awariach chemicznych. Kod kursu 8101065. Termin: 07-30.10.

14. Kurs medyczna ochrona przed zagrożeniami CBRN. Kod kursu 8101090. Termin: 19-23.10.

15. Kurs przygotowanie metodyczne do prowadzenia szkolenia z OPBMR. Kod kursu 8101089. Termin: 02-06.11, 14-18.12.

16. Kurs przygotowanie rezerw osobowych do wykonywania zadań w Ośrodkach Analizy Skażeń. Kod 9101007. Termin: 23.11-10.12.

17. Kurs dowodzenie w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym. Kod 8101085. Termin: 14-18.12.