MENU
 

Plan letniej sesji egzaminacyjnej 2018/2019 (studia stacjonarne)

Plan letniej sesji egzaminacyjnej 2018/2019 (studia niestacjonarne)

UWAGA!!! NASTĄPIŁY ZMIANY W PLANACH ZAJĘĆ!!!

Plany zajęć ZARZĄDZANIE i DOWODZENIE (STACJONARNE STUDIA II STOPNIA - semestr letni)

Plany zajęć LOTNICTWO (STACJONARNE STUDIA II STOPNIA - semestr letni)

Plany zajęć LOGISTYKA (STACJONARNE STUDIA II STOPNIA - semestr letni)

Plany zajęć ZARZĄDZANIE i DOWODZENIE (STACJONARNE STUDIA I STOPNIA - semestr letni)

Plany zajęć LOTNICTWO (STACJONARNE STUDIA I STOPNIA - semestr letni)

Plany zajęć LOGISTYKA (STACJONARNE STUDIA I STOPNIA - semestr letni)

Plany zajęć ZARZĄDZANIE i DOWODZENIE (NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA studenci-oficerowie)

Plany zajęć ZARZĄDZANIE i DOWODZENIE (NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA - semestr letni)

Plany zajęć ZARZĄDZANIE i DOWODZENIE (NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA - semestr letni)