MENU
 

TERMINY ZALICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW, realizowanych przez dr hab. W. NYSZKA

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Kodowanie grup

Plany zajęć LOTNICTWO (STACJONARNE STUDIA I STOPNIA)

Plany zajęć LOTNICTWO (STACJONARNE STUDIA II STOPNIA)

Plany zajęć LOGISTYKA (STACJONARNE STUDIA I STOPNIA)

Plany zajęć LOGISTYKA (STACJONARNE STUDIA II STOPNIA)

Plany zajęć ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE (STACJONARNE STUDIA I STOPNIA)

Plany zajęć ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE (STACJONARNE STUDIA II STOPNIA)

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019

12