MENU
plakat 1

plakat 2

Studia uzupełniające

Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY (MBA D&S) 

 

Program studiów MBA D&S umożliwia uzupełnienie treści programowych i uzyskanie wykształcenia na poziomie II stopnia, kierunek zarządzanie i dowodzenie. Oznacza to uzyskanie pełnych kwalifikacji na poziomie 7 PRK (min. 120 ECTS). Wymaga to dokonania przez uczestnika studiów wyboru dodatkowych przedmiotów, których liczba uzyskanych punktów ECTS nie będzie niższa od 30. Każdy przedmiot liczy 20 godz. dydaktycznych.

 

Opłaty za studia uzupełniające magisterskie:

Cena uzupełniających studiów magisterskich, kierunek zarządzanie i dowodzenie (dodatkowo): 5 000 zł

Cena za jeden przedmiot z modułu swobodnego wyboru przy grupie min. 10 osób: 200 zł od osoby

 

Wykaz przedmiotów uzupełniających:

PRZEDMIOT

JĘZYK WYKŁADOWY

ETYKA W BIZNESIE

pol.

SOCJOLOGIA

pol./ang.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI

pol.

KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

W ORGANIZACJI

pol.

MOWA CIAŁA

pol.

OCENIANIE PRACOWNIKÓW

pol./ang.

PSYCHOLOGIA OSIĄGNIĘĆ

pol.

EKONOMIA MENEDŻERSKA

pol.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

pol./ang.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

pol./ang.

ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

pol./ang.

KONSOLIDACJA PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

pol./ang.

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA

pol.

EKONOMIKA OBRONNOŚCI

pol.

KONTROLA ZARZĄDCZA

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

pol.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

pol.

ZARZĄDZANIE DEZINFORMACJĄ

pol.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

pol.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

pol./ang.

POTENCJAŁ OBRONNY PAŃSTWA

pol.

STATYSTYKA OPISOWA

pol.

WNISKOWANIE STATYSTYCZNE

pol.

 SEMINARIUM MAGISTERSKIE 

pol.

 

Zobacz więcej:

 

fot. Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com