MENU
 

Plany zajęć: studia stacjonarne 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na najbliższy semestr.

Informujemy, że aktualne rozkłady zajęć znajdują się na Wirtualnej Uczelni.

***

UWAGA! Z powodu zmiany prowadzącego zajęcia nastąpiła zmiana na niżej wymienionych kierunkach;
- na kierunku BW2-17-gr D ćwiczenia z p.Konarską (p.Zadorożną) z EdB zostały przeplanowane z dnia 11.04.2019 na dzień 18.04.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr 101
- na kierunku BN2-17-gr A ćwiczenia z p.Kuciem (p.Ziółkowską) z BSŁP zostały przeplanowane z dnia 28.03.2019 na dzień 06.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr K43
- na kierunku BN2-17-gr A ćwiczenia z p.Kuciem (p.Ziółkowską) z BSŁP zostały przeplanowane z dnia 04.04.2019 na dzień 13.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr K43.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu zmiany prowadzącego ćwiczenia z CiMS z p.Hołdą (Urych) na kierunku BW1-18-2sem gr B zostały przeplanowane z dnia 11.04.2019 na dzień 09.04.2019 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 119.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Burdelskiego wszystkie zajęcia na kierunku BM1-16-6sem z niżej wymienionych terminów zostały przeplanowane według poniższego schematu:
- z dnia 18.03.2019 na dzień 15.04.2019 od 8.00 do 13.00 bud nr 25 sala nr 16,
- z dnia 19.03.2019 na dzień 06.05.2019 od 8.00 do 13.00 bud nr 25 sala nr 103,
- z dnia 26.03.2019 na dzień 13.05.2019 od 8.00 do 13.00 bud nr 25 sala nr 16.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu zmiany prowadzącego przedmiot Ruch Drogowy zostały przeplanowane zajęcia według poniższego schematu:
- na kierunku BW1-17-4sem gr A z p.Guzińskim z dnia 28.05.2019 na dzień 14.03.2019 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 09,
- na kierunku BW1-17-4sem gr B z p.Guzińskim z dnia 28.05.2019 na dzień 14.03.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr 125,
- na kierunku BW1-17-4sem gr D z p.Hacem z dnia 30.05.2019 na dzień 21.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 05.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Dziekana Kurka dnia 21.03.2019, ćwiczenia z BEP na niżej wymienionych kierunkach zostały przeplanowane na inne terminy:
- kierunek BN2-18-2sem gr A na dzień 26.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 011,
- kierunek BW2-18-2sem gr A na dzień 20.03.2019 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 115.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Sójki dnia 21.03.2019, zajęcia  na niżej wymienionych kierunkach zostały przeplanowane na inne terminy:
- ćwiczenia z ŚBO na kierunek BN2-18-2sem gr B na dzień 27.03.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr,
- wykład z BMRP na kierunek BN1-17-4sem gr B na dzień 27.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 04.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Od dnia 13.03.2019 zmieniały się rozkłady zajęć na niżej wymienionych kierunkach z powodu innych przedsięwzięć służbowych wykładowców:
- A2-18-2sem
- BN1-16-6sem gr A
- BW2-18-2sem.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Dziekana Kurka dnia 11.04.2019, wykład z BEP na kierunkach BN2-18-2sem i BW2-18-2sem został przeplanowany na dzień 28.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 117.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Tomczaka dnia 17.04.2019, ćwiczenia z EdB na niżej wymienionych kierunkach zostały przeplanowane na inne terminy:
- BW2-17-4sem gr A na dzień 20.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 101,
- BW2-17-4sem gr B na dzień 10.04.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr 105.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Dnia 06.06.2019 z powodu innych obowiązków służbowych p. Kuliczkowskiego ćwiczenia z Pm na kierunku BN1-16-6sem gr A zostały przeplanowane na dzień 03.04.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 03.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W dniach 06-07.05.2019, 13-14.05.2019 i 27.05.2019 na niżej wymienionych kierunkach nastąpiła zmiana sal bardzo proszę o ponowne wygenerowanie rozkładów zajęć:
- A2-18-2 sem,
- BI2-18-2sem,
- BN2-18-2sem,
- BW2-18-2sem.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.Grochmaskiego zajęcia na w niżej wymienionych terminach zostały przeplanowane na inny termin:
- BW2-17-4sem z GiG z dnia 04.04.2019 na dzień 05.06.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 02,
- BM1-16-6sem z GZSM z dnia 04.04.2019 na dzień 20.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 125,
- BMiD1-18-2sem z WKG z dnia 10.04.2019 na dzień 21.03.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 014.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Dnia 21.03.2019 z powodu nieobecności p.Świebody wykład z CiC na kierunku BMiD1-18-2sem został przeplanowany na dzień 10.04.2019 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 014, który poprowadzi p.Szpyra.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W dniach 02.04.2019 i 04.04.2019 na kierunku BW1-17-4sem zmienił się rozkład zajęć z powodu innych obowiązków wykładowców. Bardzo proszę o powtórne wygenerowanie planów zajęć z WU.