MENU
plakat 1

plakat 2

Plany zajęć: studia stacjonarne 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na najbliższy semestr.

Informujemy, że aktualne rozkłady zajęć znajdują się na Wirtualnej Uczelni.

***

UWAGA! Plan może ulec zmianie. Aktualizacja na dzień 17.09.2019 r.

UWAGA! Dnia 02.10.2019 z powodu innych obowiązków p.Wieleby , wykład z PZPiZIT na kierunku BN1-17-5sem gr A został przeplanowany na dzień 10.10.2019 godzi.8.00 bud nr 25 sala nr K43. Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Dnia 15.10.2019 z powodu wyjazdu p .Pilarskiego zajęcia z PBIzETI zostały przeplanowane według poniższego schematu:
- BW1-19-1 sem gr A na dzień 23.10.2019 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 109,
- BN1-19-1 sem gr B na dzień 12.11.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr K45.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Dnia 08.10.2019 z powodu zmian w rozkładzie zajęć p.Draba ćwiczenia z AWKZ na kierunku BN2-18-3sem gr C zostały przeplanowane na dzień 09.10.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr 226. Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Związku ze zmianą prowadzącego zajęcia od dnia 07.10.2019 na kierunku BN1-18-3sem zmienił się rozkład zajęć. Bardzo proszę o powtórne wydrukowanie rozkładów zajęć z WU.

UWAGA! Dnia 09.10.2019 z powodu wyjazdu p.Domolewskiej wykład z KS na kierunku BW2-18-3sem został przeplanowany na dzień 16.10.2019 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 05. Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu zmiany prowadzącego ćwiczenia z ZK  z p.Krawczyk na p.Kołodziejczak nastąpiła zmiana zajęć według poniższego schematu:
- z dnia 23.10.2019 na kierunku BN2-19-1sem gr B na dzień 14.11.2019 godz.11.30 bud nr 25 sala nr 226,
- z dnia 22.01.2020 na kierunku BW2-19-1sem gr B na dzień 29.01.2020 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 03.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Na prośbę p.Niczyporuka od dnia 08.10.2019 na kierunku P-19-1sem został zmieniony rozkład zajęć. Bardzo prosimy o powtórne wydrukowanie rozkładów zajęć z WU.

UWAGA! Z powodu wyjazdu p.J.Kurek ćwiczenia CPP z poniższych terminów zostały przeplanowane na inny termin:
- BW1-18-3sem gr B z dnia 16.10.2019 na dzień 23.10.2019 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 09,
- BW1-18-3sem gr C z dnia 16.10.2019 na dzień 30.01.2020 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 111,
- BW1-18-3sem gr B z dnia 20.11.2019 na dzień 30.01.2020 godz.13.15 bud nr 25 sala nr 014,
- BW1-18-3sem gr C z dnia 20.11.2019 na dzień 30.01.2020 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 111.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Z powodu innych obowiązków służbowych p.Sójki zajęcia z poniższych terminów zostały przeplanowane na inny termin:
- z dnia 20.01.2020 ćwiczenia z PBN (P) na kierunku BW1-19-1sem gr C na dzień 30.01.2020 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 112,
- z dnia 21.01.2020 ćwiczenia z OG na kierunku BW1-17-5sem gr C na dzień 30.01.2020 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 112,
- z dnia 21.01.2020 ćwiczenia z OG na kierunku BW1-17-5sem gr D na dzień 30.01.2020 godz.11.30 bud nr 25 sala nr 112,
- z dnia 22.01.2020 ćwiczenia z OG na kierunku BW1-17-5sem gr A na dzień 31.01.2020 godz.8.00 bud nr 25 sala nr 011,
- z dnia 22.01.2020 ćwiczenia z OG na kierunku BW1-17-5sem gr B na dzień 31.01.2020 godz.9.45 bud nr 25 sala nr 011.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.