MENU
 

Plany zajęć i terminy zjazdów: studia niestacjonarne 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na najbliższy semestr

Informujemy, że aktualne rozkłady zajęć znajdują się na Wirtualnej Uczelni.

***

UWAGA! Informujemy, że na III semestrze niestacjonarnych studiów licencjackich, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, (grupa NBN1-17-2Z-a), ćwiczenia z Podstaw strategii, prowadzone przez Pana mgr W. Repetowicza, zaplanowane na:
- 18 listopada br., zostały przeniesione na 28 października br., godz. 17.30 - 19.00, sala nr 115, bl. 25
- 24 listopada br., zostały przeniesione na 27 stycznia 2018 r., godz.15.45 - 17.15 , sala nr 115, bl. 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na V semestrze niestacjonarnych studiów licencjackich, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, (grupa NBN1-16-3Z-BI-a), zajęcia z przedmiotów Zagrożenia informacyjne oraz Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, prowadzone przez Pana dr P. Stobieckiego, zaplanowane na 27 i 28 października br. zostały przeniesione na:
- 18 listopada br., godz. 17.30 - 19.00, sala nr K43, bl. 25 - wykłady z Zagrożeń informacyjnych;
- 9 grudnia br., godz. 8.00 - 9.30, sala nr 109, bl. 25 - ćwiczenia z Zagrożeń informacyjnych;
- 16 grudnia br., godz. 17.30 - 19.00, sala nr K43, bl. 25 - wykłady z Inżynierii systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym;
- 26 stycznia 2019 r., godz. 15.45 - 17.15, sala nr K43, bl. 25 - ćwiczenia z Inżynierii systemów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na II stopniu niestacjonarnych studiów magisterskich, na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne, (grupa NF2/C/WTWwBI-a), ćwiczenia z fakultetu Wykorzystanie techniki wojskowej w bezpieczeństwie militarnym, prowadzone przez Pana dr R. Bielawskiego, z dnia 17.11.2018 r. zostały przeniesione na dzień:
- 26 stycznia 2019 r., godz. 17.30 – 19.00, sala nr 013, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach magisterskich, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, semestr 1 (grupa NBW2-18-1Z), zajęcia prowadzone przez Panią mgr A. Kos zaplanowane na 8-9 grudnia br., zostały przeniesione na niżej wymienione terminy:
- grupa NBW2-18-1Z-a, Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa - 16.12.2018 r., godz. 15.45 – 17.15; sala nr 013, bl. 25;
- grupa NBW2-18-1Z-b, Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - 13.01.2019 r., godz. 15.45 – 17.15; sala nr 123, bl. 25;
- grupa NBW2-18-1Z-a, Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - 20.01.2019 r., godz. 8.00 – 9.30; sala nr 04, bl. 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach licencjackich, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, semestr 3 (grupa NBW1-17-1Z-b), ćwiczenia z przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzone przez Panią mgr A. Kos, zaplanowane na dzień 9.12.2018 r., zostały przeniesione na dzień:
- 27 stycznia 2019 r., godz. 17.30 – 19.00, sala nr 229, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach magisterskich, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, semestr 1 (grupy NBW2-18-1Z-a i -b), ćwiczenia z przedmiotu Kierowanie działaniami Policji. Taktyka i techniki interwencji, prowadzone przez Pana dr B. Guzińskiego,  zaplanowane na 8.12.2018 r., zostały przeniesione na dzień:
- grupa NBW2-18-1Z-a - 15 grudnia 2018 r., godz. 17.30 – 19.00, sala nr 04, blok nr 25;
- grupa NBW2-18-1Z-b - 19 stycznia 2019 r., godz. 17.30 – 19.00, sala nr 226, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach magisterskich, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, semestr 1 (grupa NBN2-18-1Z-a), ćwiczenia z przedmiotu Teorie wybranych modeli bezpieczeństwa międzynarodowego, prowadzone przez Pana dr P. Packa,  zaplanowane na dzień 26 stycznia br., odbędą się w zmienionych godzinach, tj. 17.30 – 19.00, sala nr 05, bl. 25.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.