MENU
 

Plany zajęć i terminy zjazdów: studia niestacjonarne 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z planami zajęć na najbliższy semestr

Informujemy, że aktualne rozkłady zajęć znajdują się na Wirtualnej Uczelni.

***

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach II stopnia, semestr 2 (grupa NF2/A/PSSM-a), zajęcia z fakultetu Prognozowanie scenariuszowe sytuacji międzynarodowych prowadzone przez Panią dr hab. H. Świebodę, zaplanowane w bieżącym semestrze, na prośbę wykładowcy zostały przeniesione do sali 228 , blok 25; wyjątek: zajęcia w dniu 13.04.2019 r. - sala nr 229, bl. 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, semestr 6 (grupa NBW1-16-3L-B.Publ.-b) ćwiczenia z przedmiotu Zwalczanie przestępczości ekonomicznej prowadzone przez Pana dr M. Cendrowskiego, zaplanowane na dzień 16 marca br., zostały przeniesione na:
- 23 marca 2019 r., godz. 15.45 – 17.15, sala nr 123, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, semestr 4 (grupa NBN1-17-2L-ZK) ćwiczenia z przedmiotu Podstawy ochrony ludności i ratownictwa prowadzone przez Panią dr J. Tocicką, zaplanowane na dzień 17 marca br., zostały przeniesione na:
- 24 marca 2019 r., godz. 17.30-19.00, sala nr 105, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, semestr 4 (grupa NBN1-17-2L-ZK) ćwiczenia z przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i jądrowego prowadzone przez Panią mgr P. Krawczyk, zaplanowane na dzień 16 marca br., zostały przeniesione na:
- 11 maja 2019 r., godz. 17.30-19.00, sala nr 123, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, semestr 6 (grupa NBW1-16-3L-B.Publ.-b) zajęcia z przedmiotu Zwalczanie przestępczości prowadzone przez Pana dr B. Guzińskiego, zaplanowane na dzień 16 marca br., zostały przeniesione na:
- 24 marca 2019 r., godz. 9.45 – 13.00, sala nr 111, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na niestacjonarnych studiach I stopnia, na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne, semestr 2 (grupa NBN1-18-1L, NBW1-18-1L) zajęcia z przedmiotu Współczesne konflikty zbrojne z elementami geografii politycznej prowadzone przez Pana dr hab. P. Grochmalskiego, zaplanowane na dzień 6 kwietnia br., zostały przeniesione na:
- 23 marca 2019 r., godz. 19.15 – 20.45, sala nr 125, blok nr 25.
Wszystkie zmiany widowczne są na WU.