MENU
plakat 1

plakat 2

Skład Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj

1. JAŁOWIEC Tomasz płk dr hab. - przewodniczący rady
2. CIEŚLAR Paweł prof. dr hab.
3. JANCZAK Józef prof. dr hab.
4. KACZMAREK Waldemar prof. dr hab.    
5. MAJEWSKI Tomasz prof. dr hab.
6. SIRKO Stanisław prof. dr hab.
7. BARTNIK Ryszard dr. hab.
8. CHROBAK Ryszard dr hab.
9. LIPIŃSKA Justyna dr hab.
10. MAKOWSKI Piotr dr hab. inż.
11. MARKIEWICZ Telesfor Marek dr hab.
12. MARUD Wiesław  płk dr hab.
13. NYSZK Wojciech dr hab.
14. PIOTROWSKA-TRYBULL Marzena dr hab.
15. SMYK Stanisław dr hab.  inż.
16. WYSOKIŃSKA-SENKUS Aneta dr hab.
17. ZIELIŃSKI Tadeusz płk dr hab.
18. HORZELA Izabela dr inż.
19. GÓRNY Piotr dr inż.
20. KALBARCZYK Magdalena dr
21. KISIEL Józef dr
22. KUREK Dorota dr
23. KURINIA Stefan dr
24. SZYMCZYK Jan dr
25. GRAŻYNA GÓRSKA-CADER mgr – sekretarz rady
26. ROSŁOŃ Paulina mgr
27. CZUBAK Patryk
28. FLORCZAK Zuzanna
29. KAMIŃSKI Robert
30. KOWALIK Szymon
31. KURDZIAŁEK Olga
32. SZAŃKOWSKA Wioletta
33. URBAN Wiktoria