MENU
plakat 1

plakat 2

Senat Akademii Sztuki Wojennej


SKŁAD SENATU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
kadencja: od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Członkowie Senatu wchodzący z tytułu zajmowanego stanowiska:

1. gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ (Rektor-Komendant – Przewodniczący Senatu)
2. płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK (Prorektor ds. wojskowych)
3. płk dr hab. inż. Leszek ELAK (Prorektor ds. dydaktycznych)
4. płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (Prorektor ds. naukowych)
5. prof. dr hab. Jarosław GRYZ (Prorektor ds. studenckich)
6. płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC (Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia)
7. płk dr hab. Bogdan GRENDA (Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego)
8. płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (Dziekan Wydziału Wojskowego)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

1. prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
2. płk dr hab. Sylwester KUREK (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
3. dr hab. Piotr GROCHMALSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
4. dr hab. Wiesław MARUD (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
5. prof. dr hab. Józef JANCZAK (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
6. płk dr hab. Juliusz TYM (Wydział Wojskowy)
7. płk dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK (Wydział Wojskowy)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

1. dr inż. Izabela HORZELA (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
2. ppłk dr inż. Grzegorz PILARSKI (Wydział Wojskowy)
3. ppłk dr Szymon MARKIEWICZ (Wydział Wojskowy)
4. dr Adam SZYNAL (Studium Języków Obcych)

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. dr Małgorzata MILIAN-POGONOWSKA (Pion Kanclerza – Kwestor Akademii)
2. mgr Małgorzata ZENIUK (Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji)
3. mgr Małgorzata GRZYMKOWSKA (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

1. mgr Andrzej STEMPIEŃ (Doktorant Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
2. Arkadiusz OLSZEWSKI (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
3. Jan KUROWSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
4. Agata FIJAŁKOWSKA (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
5. Bartłomiej PLIŃSKI (Wydział Wojskowy)

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

1. mgr Stanisław MALINOWSKI (Kanclerz Akademii)
2. dr Piotr DOBROWOLSKI (Dyrektor Biblioteki Głównej)
3. mgr Renata CZERWIŃSKA (Przewodnicząca Zarządu Zakładowego NSZZ PW ASzWoj)

Sekretarz Senatu:

płk mgr inż. Zbigniew HYNOWSKI

Sekretariat Senatu:

mgr Magdalena STELMACH