MENU

Studiuj w USA - Daniel Morgan Graduate School of National Security

Na podstawie porozumienia pomiędzy ASzWoj, a DMGS studenci mogą aplikować na krótko i długotrwałe formy studiów. Mogą się one odbywać w okresie wakacji jak również w trakcie roku akademickiego w trybie stacjonarnym.

Daniel Morgan Graduate School of National Security (DMGS) oferuje profesjonalne
i praktyczne wykształcenie, które jest dostosowane do studentów, którzy chcą rozpocząć karierę w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub tych, którzy obecnie pracują w ramach społeczności bezpieczeństwa narodowego. Oferta programu nauczania DMGS zapewnia umiejętności, które są powiązane ze społeczeństwem
i społecznością międzynarodową, światem korporacji, organami ścigania. DMGS wspiera intelektualne podstawy amerykańskiej polityki bezpieczeństwa. Ponadto, umożliwia profesjonalistom rozwiązywanie problemów z zakresu bezpieczeństwa narodowego XXI wieku przez zachęcanie do ich ponownego przemyślenia, a także  tradycji i oceny nowych form analizy polityki.

Rekrutacja będzie oparta na portfolio z informacjami przygotowanymi przez kandydata.

Dokumenty i zaświadczenia, które należy przygotować:

1.    Wypełniony formularz wniosku;

2.    Listy polecające poświadczające kwalifikacje kandydata i przygotowanie do pracy dyplomowej w zakresie bezpieczeństwa narodowego;

3.    Życiorys lub CV;

4.    List motywacyjny (nie może przekroczyć 500 słów);

5.    Kopia indeksu (ostatecznie należy przedstawić kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przy aplikacji wystarczy kopia);
6.    Próbka tekstu pisanego, którego autorem jest student;

7.    Wyniki testów językowych TOEFL, egzamin akademicki IELTS.

Szczegółowe informację i zasady znajdują się w poniższych likach:

zasady przyjęcia na studia

zasady przyjęcia na studia dla studentów zagranicznych
 

Informację można również  uzyskać w fundacji im. Kulskich współpracującej i prowadzącej nabór na  DMGS.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami naboru!


wróć