MENU
plakat 1

plakat 2

Skład Rady Wydziału Wojskowego

1.    płk dr hab. inż. Krzysztof KRAKOWSKI – dziekan Wydziału – przewodniczący Rady;
2.    płk dr hab. inż. Leszek ELAK – prodziekan ds. dydaktycznych;
3.    dr Milena PALCZEWSKA – prodziekan ds. studenckich;
4.    płk prof. dr hab. inż. Marek WRZOSEK;
5.    płk prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI;
6.    płk dr hab. Juliusz TYM;
7.    płk dr hab. inż. Waldemar KAWKA;
8.    płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK;
9.    płk dr hab. inż. Maciej MARCZYK;
10.    ppłk dr inż. Tomasz CAŁKOWSKI – przedstawiciel nauczycieli akademickich;
11.    ppłk dr Zbigniew MODRZEJEWSKI – przedstawiciel nauczycieli akademickich;
12.    ppłk dr Rafał CHRUPEK – przedstawiciel nauczycieli akademickich;
13.    Bartłomiej PLIŃSKI – przedstawiciel studentów;
14.    Adrian STYCZYŃSKI – przedstawiciel studentów;
15.    Michał GRZELAK – przedstawiciel studentów;
16.    Jarosław FILIPCZAK – przedstawiciel studentów;
17.    Bartosz POLEK – przedstawiciel studentów;
18.    Renata GRZYBEK – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi;
19.    Kazimierz CZARNIEWSKI – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Sekretarz Rady – ppłk mgr inż. Zbigniew SUDUJKO