MENU

PK9.261.16.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie dokumentacji

Pk9.261.14.2019 SUKCESYWNA DOSTAWA KSIĄŻEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W WERSJI DRUKOWANEJ LUB NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM DO BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK9.261.11.2019 Dostawę środków czystości dla pracowników Akademii Sztuki Wojennej w ramach BHP

PK9.261.8.2019 Dostawa sprzętu kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego oraz cateringowych

PK9.261.13.2019 USŁUGĘ ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA KADRY, STUDENTÓW I SŁUCHACZY ORAZ PERSONELU ZABEZPIECZAJĄCEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W CZASIE ĆWICZEŃ PK. BRAMA 19

PK9.261.3.2019 Realizacja usług transportowych na rzecz Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.9.2019 Remont pomieszczeń na III piętrze w budynku nr 25 pod laboratoria WBN wraz z dostawą i montażem mebli biurowych

PK9.261.7.2019 REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 27 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU INTERNATU NA BUDYNEK BIUROWY NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK9.261.4.2019 Usługa przemieszczania wyposażenia

PK9.261.1.2019 Dostawa niszczarek dla Akademii Sztuki Wojennej

12