MENU

Platforma e-Zamawiający

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która od 18 października 2018 będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert w postaci elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Rejestracja na platformie (w strefie Wykonawcy) zajmie Państwu tylko 2 min, a uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do konta Basic na Marketplanet OnePlace.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który udziela wszelkich informacji związanych z zakładaniem konta (rejestracją), procesem składania ofert, czy innych aspektów technicznych dotyczących korzystania z platformy. Zespół Wsparcia Technicznego Marketplanet OnePlace, który oferuje Państwu pełne i profesjonalne wsparcie dostępny jest dla Państwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace.admin@marketplanet.pl.

Wejście na platformę poprzez link: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

PK.ZZP.261.48.2019 WYKONYWANIE KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.52.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DIGITALIZACJI 1 MILIONA SKANÓW OBIEKTÓW ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH POCHODZĄCYCH Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W RAMACH PROJEKTU "PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI ASZWOJ

PK.ZZP.261.50.2019 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.51.2019 Dostawa foteli biurowych

PK.ZZP.261.46.2019 DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH

PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW

PK.ZZP.261.47.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej budynku nr 25 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

PK.ZZP.261.39.2019 Dostawa materiałów i sprzętu gospodarczego dla Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.35.2019 Dostawa artykułów elektrycznych dla Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.38.2019 Dostawa aparatów fotograficznych, rzutników, sprzętu multimedialnego oraz tablic interaktywnych z projektorem

PK.ZZP.261.37.2019 DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA POTRZEB WBN

12