MENU
15paź

Płatne staże w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) oferuje wiedzę techniczną i wsparcie operacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego, gotowości do zwalczania zanieczyszczenia morza i reagowania na zanieczyszczenie oraz zwiększenia ochrony na morzu. EMSA dostarcza rządom i właściwym organom dokładnych i fachowych informacji o sytuacji na morzu w czasie rzeczywistym, aby wesprzeć je w skutecznym wdrażaniu polityki morskiej.

04paź

Praktyki w Centrum Wielokulturowym

Misją Centrum Wielokulturowego w Warszawie jest pomoc w zapobieganiu marginalizacji społecznej migrantów, a także przeciwdziałanie istotnym zagrożeniom stojącym przed współczesną metropolią europejską, a wynikającym z niewiedzy i stereotypów większości i mniejszości.

29wrz

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Do 31 października br. istnieje możliwość składaniaaplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

25wrz

Staż w Dziale Bezpieczeństwa Informacji

Stażysta  w Dziale Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialny będzie za wsparcie w ramach projektów konsultingowych  z  obszaru  bezpieczeństwa  informacji  i  bezpieczeństwa  teleinformatycznego realizowanych  przez  zespół  JT  Weston  dla  wiodących  podmiotów  rynku  kapitałowego,  instytucji sektora publicznego oraz firm z pozostałych kluczowych branż i sektorów gospodarki.

31sie

Rekrutacja na płatny program "Staż u Wojewody"

Szanowni Państwo, w mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została wznowiona rekrutacja do I edycji programu „Staż u Wojewody”.

27sie

Bezpłatne praktyki studenckie we wrześniu

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji Akademii Sztuki Wojennej poszukuje praktykanta/praktykantki.