MENU
 

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego

Informacje dla uczestników II roku Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (kod: 1101205)

Zarządzenie Dziekana Wydziału Wojskowgo w sprawie zatwierdzenia tematów prac i promotorów oraz terminu złożenia prac dyplomowych przez uczestników II roku Podyplomowych Studiów Operacyjno – Taktycznych (kod: 1101205) edycja 2017 w roku akademickim 2018/2019