MENU
plakat 1

plakat 2

Opinia/recenzja pracy dyplomowej

Egzamin końcowy - Zarządzanie w Sztabach Wojskowych (kod: 1101146)

Promotorzy dla kierunku Obronność na rok 2019/2020

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) - operatorzy

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego w Wydziale Wojskowym rok 2018/2019

Informacje dla uczestników II roku Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (kod: 1101205)

Zarządzenie Dziekana Wydziału Wojskowgo w sprawie zatwierdzenia tematów prac i promotorów oraz terminu złożenia prac dyplomowych przez uczestników II roku Podyplomowych Studiów Operacyjno – Taktycznych (kod: 1101205) edycja 2017 w roku akademickim 2018/2019

Zakres tematyczny dla studentów NOW2-17

Zarządzenie nr 9 Dziekana Wydziału Wojskowego 09.04.2018 wybór promotora NOW2-17