MENU
plakat 1

plakat 2

Procedury naukowe - dr Ilona Urych (habilitacja)

Procedury naukowe - dr Jarosław Jan Struniawski (habilitacja)

Procedury naukowe - dr Norbert Świętochowski (habilitacja)

Procedury naukowe - dr Jarosław Michalak (habilitacja)

Procedury naukowe - dr inż. Wiesław Otwinowski (habilitacja)

Procedury naukowe - dr Sławomir Stanisław Dębski (habilitacja)

Procedury naukowe - dr Mariusz Rozwadowski (habilitacja)

PROCEDURA HABILITACYJNA WBN