MENU
07lis

Bezpieczeństwo i Obronność w Kolekcji Akademii Sztuki Wojennej

Na rzecz Projektu „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” ze zbiorów Akademii Obrony Narodowej wyselekcjonowano materiały dotyczące tematyki  bezpieczeństwa i obronności.
Całość wybranych zbiorów liczy 6375 woluminów.

23maj

Biblioteka cyfrowa ASzWoj coraz bliżej

W Akademii Sztuki Wojennej realizowany jest projekt pn. Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj, obejmujący digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku.  23 maja br. odbyło się oficjalne spotkanie z firmą ICT ProZone, głównym wykonawcą portalu, na którym udostępnione zostaną zasoby biblioteki cyfrowej.

23lut

Zbiory biblioteczne ASzWoj będą zdigitalizowane

Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej wygrała konkurs na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku.