MENU
 

Plany zajęć i terminy zjazdów: STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019

UWAGA! Plan sesji egzaminacyjnej został zamieszczony poniżej w dokumentach do pobrania.

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY
26-28 października
16-18 listopada
14-16 grudnia
18-20 stycznia
15-17 lutego

SEMESTR LETNI
22-24 marca
12-14 kwietnia
10-12 maja
24-26 maja
14-16 czerwca

***

UWAGA! Seminaria doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbywają się w piątki, w godzinach:
- dla studiów stacjonarnych - w godz. 8.00 - 9.30;
- dla studiów niestacjonarnych - w godz. 9.45 - 11.15,
w niżej wymienionych terminach:
- 26 października br.,
- 16 listopada br.,
- 14 grudnia br.,
- 18 stycznia 2019 r.,
- 15 lutego 2019 r.,
- 22 marca 2019 r.,
- 12 kwietnia 2019 r.,
- 10 i 24 maja 2019 r.,
- 14 czerwca 2019 r.

UWAGA! Informujemy, że na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich Bezpieczeństwa Narodowego (grupa D-BN-18-1Z) wprowadzono następujące zmiany w rozkładzie zajęć:
1. zajęcia z przedmiotu Wstęp do metodologii prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, prowadzone przez Panią dr I. Urych, zaplanowane na 11.01.2019 r, 25.01.2019 r. i 01.02.2019 r. zostały przeniesione na:
- 6 grudnia 2018 r., godz. 11.30 – 14.45, sala nr 111, bl. 25;
- 14 grudnia 2018 r., godz. 9.45 – 11.15, sala 105, bl. 25.
2. w dniach 7.12.2018 r., 11 i 25.01.2019 r. oraz 1.02.2019 r. zajęcia z przedmiotu Pozyskiwanie grantów krajowych i prezentowanie wyników badań, odbędą się w zmienionych godzinach, tj. 9.45 – 11.15 (terminy i sale pozostają bez zmian).
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że w dniach 18 stycznia br. i 15 lutego br., zajęcia na niestacjonarnym Uczelnianym Kursie Dydaktycznym będą prowadzone w sali nr 211, blok nr 56.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że zaplanowane na 18.01.2019 r. seminarium doktoranckie z Panią dr hab. H. Świebodą, jest odwołane.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! W związku z koniecznością wyplanowania zajęć z godz. 9.45 – 13.00 w dniu 25.01.2019 r., informujemy że na stacjonarnych studiach doktoranckich wprowadzono następujące zmiany w rozkładzie zajęć:
- zajęcia z przedmiotu Pisanie publikacji naukowych, prowadzone przez Pana dr P. Zająca zostały przeniesione na 24.01.2019 r., godz. 13.15 – 14.45, sala nr 105;
- zajęcia z przedmiotu Pozyskiwanie grantów krajowych i prezentowanie wyników badań (na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich), prowadzone przez Pana dr P. Zająca, zostały przeniesione na 1.02.2019 r., godz. 13.15 – 14.45, sala nr 105,
- zajęcia z przedmiotu Security studies, prowadzone przez Pana prof. dr hab. R. Szpyrę, zostały przeplanowane na 1.03.2019 r., godz. 9.45 – 11.15, sala nr 105.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.

UWAGA! Informujemy, że na stacjonarnych studiach doktoranckich zajęcia z przedmiotu Współczesne badania naukowe systemów bezpieczeństwa: metody, techniki, narzędzia, prowadzone przez Panią dr hab. H. Świebodę, zaplanowane na 25.01.2019 r., zostały odwołane.
Wszystkie zmiany widoczne są na WU.